[artinfo] DINAMO:DORKBOT 2

Katarina Sevic katarina at c3.hu
Sat Jan 28 16:18:32 CET 2006


*DINAMO:DORKBOT 2*
(for english version scroll down)

*A második dorkbot-budapestre január 31-én, kedden kerül sor este 5 órakor.*

*www.dinamo.hu
Tu"zoltó u. 22., 1094 Budapest*

http://www.dorkbot.org/dorkbotbudapest

*Program:*
+ Tukora Balázs: Virtuális Szobor Projekt
A Virtuális Szobor Projekt a tavaly õszi Pont:Itt:Most szoborfesztiválon 
került bemutatásra Budapesten.
A virtuális szobor szabad szemmel láthatatlan, helyét egy ábra jelöli ki 
az aszfalton. De ha elõvesszük
mobiltelefonunkat, letöltünk rá egy speciális JAVA alkalmazást, és a 
készülék kameráját az ábra felé fordítjuk,
a képernyõn megjelenik egy szobor -, mintha csak a köztér természetes 
része volna.
http://morpheus.pte.hu/~tuxi

+ Producer, Kis Bálint: Fuzzomat
Fuzzomat a neve annak a kísérleti programnak, mely az emberi arcok 
köztihasonlóságokat próbálja megtalálni.
A Fuzzomat célja, hogy megkeresse és osztályozza az emberi arcok közös 
vonásait - mint szem, száj, orr -, és
csoportosítsa a hasonló arcokat, miközben egyszerû és könnyen 
hozzáférhetõ kezelõ felületet kínál e csoportok bemutatására.
A Producer fotókabinokat helyezett el Budapest különbözõ pontjain, 
amelyek segítségével bárki bejelentkezhetett a programba úgy,
hogy egy fotót készített önmagáról és megkereshette azt a 16 embert, 
akihez a legjobban hasonlít.
A Kis Bálint (http://www.k-i-s.net) által kifejlesztett programot a 
Producer mutatta be Fuzzomat néven 2005-ben.
http://www.fuzzomat.com

+ Asmund Gamlesaeter, Alexander Berman: Living Wall

A Living Wall egy hangemlékeket gyûjtõ, visszajátszó és újrarendezõ 
installáció. A projektet vezérlõ számítási folyamatot négy, összesen 
3000 fehér LED-et tartalmazó kijelzõ jeleníti meg. Az installáció 
mikrofonjai segítségével rögzíti az emberi interakcióra utaló hangokat. 
Minden egyes új hangminta egy adaptív hangosztályozó technika 
segítségével kerül analizálásra, amely meghatározza az elõzõleg tárolt 
mintákkal kapcsolatos összefüggéseket. Ezen analízisen alapulva az 
installáció valós idõben készíti el a hangminták hálózatát.
Az alkotás Asmund Gamlesaeter (http://www.stud.ntnu.no/~gamlesat) és 
Alexander Berman (http://www.timebend.net)
együttmûködésének eredményeképpen jött létre.
http://www.livingwall.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*DINAMO:DORKBOT 2*
The second dorkbot-budapest meeting will take place on Tuesday, January 
31st at 5pm 

*www.dinamo.hu
Tu"zoltó u. 22., 1094 Budapest
*
http://www.dorkbot.org/dorkbotbudapest

Featuring:
+ Balazs Tukora: The Virtual Sculpture Project
The Virtual Sculpture Project was one of the exhibited works at the 
Right:Here:Now sculpture exhibition last autumn, in Budapest.
The Virtual Sculpture can't be seen with the unaided eye. You can see 
only a  figure painted on the pavement. But if you take out
your mobile phone, download a special JAVA application onto it, and turn 
the built-in camera of the phone to the figure, a sculpture
appears on the display, as if it was an organic part of the 
surroundings. http://morpheus.pte.hu/~tuxi <http://morpheus.pte.hu/%7Etuxi>

+ Producer, Balint Kis: Fuzzomat
Fuzzomat is the code name of an experimental system that attempts to 
find similarities among human faces. Fuzzomat was designed and  trained 
to detect and categorize human faces based on common facial features, 
such as eyes, nose and mouth and to cluster similar faces,  while 
providing a simple and straightforward interface to present these 
clusters. Producer has placed photo-booths in various parts of Budapest  
so that anyone could easily participate in the program by providing a 
photo of him/herself, and can then see those 16 people whom he/she  most 
resembles. When your picture was taken, you could play with the search 
program to see if it is really able to find similar faces.
Producer presented the Fuzzomat project in 2005 developed by Balint Kis 
(http://www.k-i-s.net).
http://www.fuzzomat.com

 + Asmund Gamlesaeter, Alexander Berman: Living Wall
Living Wall is an ambient installation collecting, recomposing and 
playing sonic memories. The computational processes that take place  are 
displayed on four LED arrays with a total number of 3000 white LEDs. The 
installation has microphones recording fragments of human interaction. 
Each new recorded fragment is analysed using an adaptive sound 
categorization technique, determining its relation to previously stored 
clips. Based on this analysis, a network of sound clips is constructed 
by the installation in real time.
The work is a collaboration between Asmund Gamlesaeter 
(http://www.stud.ntnu.no/~gamlesat 
<http://www.stud.ntnu.no/%7Egamlesat>) and Alexander Berman 
(http://www.timebend.net).
http://www.livingwall.orgMore information about the Artinfo mailing list