[artinfo] techno-d

mimi at c3.hu mimi at c3.hu
Fri Jan 20 14:05:37 CET 2006


techno-d
Válogatás az NKA Digitális Médiaművészet 2004 Ideiglenes Szakmai
Kollégiumának nyertes pályázataiból

2006. 01. 20. – 02. 24.
megnyitó: 2006. január 20, 18 óra

résztvevő művészek: Kozma Éva – Veres Szabolcs Géza, Lakner Antal, Lévay
Jenő, Ravasz András, Rácz Márta, Sugár János, Tóth Szilvia – Benedek
Gáspár, Vécsei Júlia

Az elmúlt másfél évtized kultúráját alapvetően meghatározta a digitális
technológia fejlődése és széleskörű elterjedése. A képzőművészetben új
műfajok (pl. hálózati művészet) honosodtak meg, és olyan eszközök,
eljárások kerültek alkalmazásra, mint például a digitális képfeldolgozás
és a számítógépes programozás.* Kezdetben az elméleti vizsgálódások
elsősorban a képpel kapcsolatos kérdésekre irányultak, az eredetiség és a
manipuláció témáját feszegetve. Később egyre nagyobb szerepet kapott a
virtualitás megjelenítésének és a közönség aktív bevonásának lehetősége
is.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram ezekre a jelenségekre reagálva Digitális
Médiaművészet címmel ideiglenes szakmai kollégiumot hozott létre 2004-ben.
 A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet kiállítása e nagyszabású program
nyertes pályázataiból válogat.

Sugár János népszerű tv-vetélkedők, politikai vitaműsorok és közszájon
forgó viccek átiratainak ötvözésével a hírközlés és a szórakoztatóipar
közötti határvonal megszűnésére mutat rá. Lakner Antal érdeklődése egy
virtuális recycling-projektre irányul. Rácz Márta hangistallációja
segítségével a látogatók dél-amerikai szappanoperák párbeszédeit
keverhetik újra (meg újra), Tóth Szilvia és Benedek Gáspár virtuális
túrája pedig Budapestre kalauzolja el a játékos kedvü érdeklődőket. Vécsei
Júlia projekciója végül arra teremt lehetőséget, hogy európai fővárosok
elnevezéseiből és alaprajzából formáljunk képeket. Ravasz András munkája a
hang vizuális és plasztikus megjelenítésformáival kísérletezik, míg Lévay
Jenő alkotása egy réskamerára hasonlító, ámde digitális eszközzel, egy
függőleges vonal mentén képzi le a látogatók mozgását. Ez utóbbit figyeli
és követi Kozma Éva és Veres Szabolcs Géza közös installációja is,
megkérdőjelezve ezzel a műalkotás és a befogadó hagyományos viszonyát.


*Magyarországon a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia
Tanszéke (www.intermedia.c3.hu) 1990 óta folytat médiaművész-képzést, az
1996-ban alapított c3 – Kulturális és Kommunikációs Központ (www.c3.hu)
pedig a médiaművészeti kutatás és technológiafejlesztés legjelentősebb
hazai fóruma.

A kiállítás megvalósításában nyújtott segítségéért külön köszönet illeti
Erőss Nikolettet, Július Gyulát és Petrányi Zsoltot.

Támogatók: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Jövő Háza, Millenáris
Kht., Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma

More information about the Artinfo mailing list