[artinfo] Vernisaj ABBCCDEEEEFFGNPRSUU (INTERVENTII) - Colegiul Invizibil Moldova, vineri 15 dec. 2006, ora 16:00 >>>

Oberliht ober at emdash.org
Thu Dec 14 03:07:08 CET 2006


find english version below

RO
-------------------------------------

Vernisaj ABBCCDEEEEFFGNPRSUU (INTERVENTII)
comunicat de presa


Asociatia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht va invita la
vernisajul expozitiei de arta contemporana ABBCCDEEEEFFGNPRSUU, ce se va
produce in incinta Colegiului Invizibil Moldova. Lucrarile prezentate au
fost realizate de 19 tineri artisti in cadrul proiectului INTERVENTII
(http://interventii.info.md). Expozitia continua ciclul de proiecte
initiat de ATP Oberliht în anul 2001 prin care se urmareste stabilirea
unui dialog intre studentii Colegiului Invizibil si tinerii artisti din
Moldova si alte tari reprezentati de Asociatia Oberliht.

VERNISAJ

vineri, 15 decembrie 2006, ora 16:00
Colegiul Invizibil Moldova
str. Puskin 16/1, Chisinau

PARTICIPANTI

ANDERSEN Robert / BOUROS Ludmila / BURUIANA Daniela / CUZMENCO Maxim /
CUZMENCO Victor / DAVIS John / ERMURACHE Alexandru / ERMURACHI Iurie /
ERMURACHI Dumitru / ERMURACHI Luminiþa / FIODOROVA Tatiana / FRANCOVA
Irina / GHERSTOAGA Iulian / NAMASCO Vladislav / PLOTNICOVA Tatiana /
RAEVSCHI Alexandru / SPRINCEANA Emanuela / UJEICO Valentina / US Vladimir


PARTENERI - proiectul beneficiaza de sprijinul urmatoarelor institutii si
organizatii:
Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova
Uniunea Latina (Biroul din Republica Moldova)
Alianta Franceza din Moldova
Facultatea Arte Plastice si Design al UPS „I. Creanga”
Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau
Colegiul Invizibil Moldova
Foto-Art-Salon, Chisinau

mai multe detalii la: interventii at gmail.com / http://interventii.info.md

===================================
INTERVENÞIE –	o acþiune / un gest / un semn

INTERVENÞIA –	care este potenþialul sãu creativ / participativ / reacþionar ?
–	cum modificã ea obiectul / subiectul / contextul / spaþiul intervenþiei ?
–	pe ce cale este ea realizatã ?
–	cu ce mijloace ?
–	cu ce scop / finalitate ?

INTERVENÞII –	proiect de artã contemporanã conceput sã exploreze forma,
dimensiunea ideaticã / conceptualã, contextele în care poate fi degajat,
vizibilitatea / invizibilitatea, temporalitatea actului de intervenþie


EN
-------------------------------------

Opening ABBCCDEEEEFFGNPRSUU (INTERVENTIONS)
press-release


Moldova Young Artists Association Oberliht invites you to the opening of
the contemporary art exhibition ABBCCDEEEEFFGNPRSUU, that will take place
on the premises of the Invisible College Moldova. The art works exhibited
inside the College were realized by 19 young artists within the framework
of the project INTERVENTIONS (http://interventii.info.md). The exhibition
continues the chain of projects initiated by the MYAA Oberliht in 2001
with the aim to establish a dialogue between the students of the Invisible
College and the young artists represented by Oberliht Association.

OPENING

Friday, December 15, 2006, 4 pm
Invisible College Moldova
Puskin str. 16/1, Chisinau

PARTICIPANTS

ANDERSEN Robert / BOUROS Ludmila / BURUIANA Daniela / CUZMENCO Maxim /
CUZMENCO Victor / DAVIS John / ERMURACHE Alexandru / ERMURACHI Iurie /
ERMURACHI Dumitru / ERMURACHI Luminita / FIODOROVA Tatiana / FRANCOVA
Irina / GHERSTOAGA Iulian / NAMASCO Vladislav / PLOTNICOVA Tatiana /
RAEVSCHI Alexandru / SPRINCEANA Emanuela / UJEICO Valentina / US Vladimir

PARTNERS – the project receives the support of the following institutions
and organisations:
Ministry of Education and Youth of Republic of Moldova
Latin Union (Biroul din Republica Moldova)
French Alliance from Moldova
The Faculty of Fine Arts and Design of the State Pedagogical University
„I. Creanga”
Centre for Contemporary Art, Chisinau
Invisible College Moldova
Foto-Art-Salon, Chisinau

more detailes at: interventii at gmail.com / http://interventii.info.md

===================================
INTERVENTION –	an action / a gesture / a sign

THE INTERVENTION –	what is its creative / participatory / reactionary
potential?
–	how does it modify the object / subject / context / space of intervention?
–	how is it produced?
–	with which means?
–	and scope?

INTERVENTIONS –	contemporary art project conceived to explore the form,
the ideatic / conceptual dimension, the contexts in which can be educed,
the visibility / invisibility, temporality of the act of intervention


usv
-- 

Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel: + (373 22) 735369
contact person: Vladimir Us
http://interventii.info.md/

More information about the Artinfo mailing list