[artinfo] prenumerátorok

Litván Péter litvan.peter at invitel.hu
Fri Aug 11 15:24:55 CEST 2006


Kedves Versolvasó Nagyközönség,

egy elfekv‘ verseskötet napvilágra kerülését 
irányoztuk el‘ néhányan, akik annak perpetrátorai 
és elkövet‘i voltunk. Csokonait legalább 
annyiban szeretném követni próbálni, 
hogy kiadványunkhoz az ‘ korának szellemében és 
az ‘ szavával élve prenumerátorokat keresek, 
olyanokat, akik el‘fizetnének egy vagy több 
példányra, mintegy megel‘legezve a nyomdai 
költségeket. Annakidején ez így volt szokásban - 
és annyi példány készült, amennyire el‘zetesen 
igény mutatkozott. Szerintem ez egy jó hagyomány, 
és ha neki nem volt szégyenletes, akkor nekem se 
legyen az.
A verseskötet létrehozása nyúlik, pedig már 
készen várja, hogy történjen vele 
valami, méghozzá egy 2001-es fesztiválra nyúlik 
vissza, amit Pesten rendeztünk - pestiek és 
hamburgiak. A könyv három fejezetb‘l áll. Az 
egyiket Karl Messer szerkesztette: a poézis 
fogalmát és b‘vítményeit exponálja verses, 
interjús, prózás formákban. Egy másik Juhász 
Emese nevéhez fžz‘dik: ‘ állította össze a 
fesztivál anyagából azt, ami a leginkább 
antológiába kívánkozik. A harmadik fejezetben 
saját, egy szül‘i fogadóórán (tanítottam én is, 
mint Csokonai) született elképzelésem szerint 
társítottam, ültettem össze verseket, melyek a 
globalizáció és ellenpólusainak er‘terében 
mutatkoznak. Fekete Balázs munkája a könyvterv és 
a grafika.

A kötet szerz‘i: Aristophanes, Christopher Brown, 
Erdély György, János Fischer, Gerlóczy Ferenc, 
Gyukics Gábor, Harangozó György, David Hill, 
Lackfi János, Leo Läufer, Litván Gábor, Litván 
Péter, Benjamin Maack, Marczinka Csaba, Karl 
Messer, Pet‘cz András, Pécsi Sándor, Stefanie 
Richter, Rózsahegyi Anna, Gabi Schaffner, Felix 
Schröder, Sebe‘ Talán, Sebe‘k János, Tracy 
Splinter, Irena Stojanova, Szuly Gyula, Tatár 
Sándor, Tóth Krisztina, Friederike Trudzinski, 
Dieter Uesseler, Annette Wehrmann

A könyv címe: A poézis elvén - Das poetische 
Prinzip. Összesen mintegy 250 oldal, kétnyelvž 
(magyar-német), a globalizációs részben már három 
nyelvž, ahol a témához ill‘en az angol közvetít a 
két másik között.
Ára: 3500 Ft. Megjelenik a Mind Print kiadónál.
Akit érdekel ez a könyv, megvásárolhatja most és 
- a megrendelések számától függetlenül - kézhez 
kapja idén október 31-ig. Megrendelést ezen az 
e-mailen lehet benyújtani: 
<mailto:litvan.peter at invitel.hu>litvan.peter at invitel.hu 
illetve az összeg átutalható az alábbi 
bankszámlára: 12010886-00137436-00100005 (Jósika 
Mžvészeti Egyesület).
Azt is hálásan köszönöm, ha potenciális 
érdekl‘d‘k felé továbbíttatik ez a tájékoztató.

Litván Péter, társszerkeszt‘
Jósika Mžvészeti Egyesület


More information about the Artinfo mailing list