[artinfo] kArton Galéria, Festmények

Lázár Eszter eszter.lazar at karton.hu
Tue Sep 20 13:26:36 CEST 2005


kArton Galéria

Festmények

Filp Csaba, Páll Tibor Krisztián, Tóth Ágnes, Udvardy Emese

2005. szeptember 22 – október 9.
megtekintheto: 
hétfo-péntek: 13.00 – 18.00
szombat: 10.00 – 14.00
információ: tel: 472-0000, fax: 472-0001

www.karton.hu

 

 

A kArton Galéria a 2005-ös oszi évadot egy kortárs festészeti csoportos kiállítással nyitja meg. Filp Csaba, Páll Tibor Krisztián, Tóth Ágnes, Udvardy Emese legújabb, illetve a közelmúltban készült munkái láthatóak 2005. október 9-ig

A korábbi években egyéni kiállítás keretében mutattunk be fiatal muvészeket, ezúttal nem törekedtünk sem tematikában, sem stílusban a hasonlóságra.

A muvészek gondolatait olvasva azonban kirajzolódnak a közös pontok: a problémafelvetés átgondoltsága, illetve az azokra keresett festészeti vagy erkölcsi válaszok, megoldások. 

 

„Másfél éve vettem észre, hogy eddig többé-kevésbé tudatosan háttérbe szorítottam magamat, olyan feladatok miatt, amiket magamnak adtam. Elragadtak a tematikák, egyik képbol született a másik. Azt gondoltam, egyáltalán nem fontos, hogy ki vagyok. Olyannyira nem az, hogy most megint egy feladatot igyekszem teljesíteni: magamnak festek képeket, magamról. Tunjenek ezek egyszeru tájképeknek, ott vagyok, ahol sohasem jártam.”

Filp Csaba

 

„…Az utóbbi néhány évben készült festményeim vizuális nyersanyagául a TV Híradó képei szolgálnak. Ezekkel a való életbol meríto képkockákkal, a média módszerével élve, szabadon bánok. Tehát az érdekes történésekbol részinformációt közlök, melyeket helyenként szenzációvá alakítok. Használom eljárásukat, de céljaink ellentétesek. A tömegtájékoztatás nyomán torzított, komplexitásától megfosztott valóság leegyszerusített képeit egy szellemi kaland során igyekszem újra árnyalni, kello figyelemmel megtisztelni, és valamiféle poézist visszalopni. Különösen a komédia és a tragédia egymásnak feszülése, bizonytalan határainak varázsa foglalkoztat. Az alkotásoknál megjelenik a festmény szerves részévé avanzsált ready-made. A plexibol készült bankjegy tálcának a korszerusége és szépsége, valamint az ötletesség, ahogy reklámfelületként is használható, de leginkább a televízióval való formai rokonsága ragadott meg. Megpróbáltam ezekbe a kisméretu képekbe koncentrálni azt az összbenyomást, amely manapság ér, így sok sok kérdés, meg nem erosített, de meg sem cáfolt információ surusödött össze. Ugyanakkor úgy vélem, hangsúlyossá válik bennük az elsodleges állítás, a megjeleno világ viszonylagossága és gazdagsága”

Páll Tibor Krisztián

 

 

„Munkáimban olyan szimbólumokkal foglalkozom, melyek egyetemességükbol következoen már számos alkalommal feldolgozásra kerültek a muvészet történetében. Tartalmaikat, a hozzájuk kötodo gondolatiságot éppen ezért nem az általánosság szintjén, hanem a személyes emlékképek és érzelmek tartományában igyekszem megragadni.

Arra törekszem, hogy a felhasznált, hatalmas civilizációs tudásanyagot önmagukba suríto jelképek segítségével valamifajta világépítést végezzek, de igyekszem elkerülni a muvésznek, mint „creator mundinak” a romantikus szerepét. A szimbólumok – vagy a hozzájuk kapcsolódó utalások – nagy részét ezért mindennapinak számító tárgy-együttesbe, csak kiragadottságukban különös, egyébként mindennapi történetekbe helyezem el.”

Udvardy Emese 

 

 

„Festo vagyok, mi is az? Színekkel fogalmazni teret, vágyat, töredékeket, foszlányokat. Esendo mivoltunk halmazállapotában. A környezet és társadalom szemében láblógató mihaszna. 

Aki hall az hall, a források légnemuek és megmagyarázhatatlanok. A megértéshez semmi sem elég, és több minden sok inkább kevés. 

A visszatérés vágya óvatosságra int. Szelídség és türelem. A zajban is lehet csendesen. Tudni kell hogy. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az elhivatottság napról napra erosödo bebizonyosodás. A színek nyelve szent. Remélem elég eros leszek ahhoz, hogy minden feladathoz és próbatételhez felnojek és méltó legyek. Küzdve küzdök és bízva bízok…Akárhogy cselekszik az ember, legyen az bármely cselekedet; - akár a festészet, akár csak egy oszinte emberi gesztus, egy velünk szembe jövo köszöntése – nyilvánuljon meg benne teljes valónk, hogy az evilágon eltöltött kicsiny rész ne legyen hiába, hanem elmondható legyen felole, hogy örökre volt.”

Tóth Ágnes

Eszter Lázár 

chief curator /  k A r t o n  foundation

1054 Budapest, Alkotmány utca 18.

mail.: eszter.lazar at karton.hu

url.:   http://www.karton.hu

 tel.:  (+36 1)-472-0000

fax.:  (+36 1)-472-0001


More information about the Artinfo mailing list