[artinfo] FILMFRONT festival

Katarina Sevic katarina at c3.hu
Fri Oct 7 14:42:54 CEST 2005


(scroll down for english version)

Kino Klub Novi Sad

PÁLYÁZATOT
hirdet
A FILMFRONT elnevezésu kis és független filmgyártók fesztiválján való 
részvételre.

Részvételi feltételek:

1. részvételi joga van minden kis és független film valamint video 
produkciónak.
2. a pályázatra benevezhetok dokumentáris, animációs, kisérleti és rövid 
játékfilmek.
3. egy produkciós ház maximum öt filmmel nevezhet be.
4. ajánlatos film idotartamok: játékfilm, animációs film és kisérleti 
film 2O perc,
dokumentáris film: 3O perc.
5. benevezésre a 2OO4 és 2OO5-ben készült filmek jogosultak.
6. a kopiákat, kérjük, küldjék mini DV-n, vagy DVD-n.
7. a filmhez mellékeljék:
-a film teljes cimét (angolul és eredetiben)
-rövid szinopszist (angol nyelven)
-a film tehnikai adatait (idotartam, gyártási év, felvételezéstehnika, 
alkotók)
-egy vagy több filmfotó
- az alkotó, vagy alkotók bio- és filmográfiája, kontakt tlf. és e.mail cim.
8. nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy két perc hosszuságig 
használható-e filmrészlet promotiv célokra és hogy a benevezett filmek 
bemutathatók-e más hasonló fizionómiájú szemléken melyekkel 
cserekapcsolatban állunk?
9. -a pályázat 2OO5 november 29-ig van nyitva.
1O.-ha a film nem szerb, vagy rokonnyelvu, kérjük feliratozzák ( szerb, 
vagy angol nyelven.)
11.-a bemutatásra küldött kópiáknak mini DV-n kell lenniük.
12.-a filmek kópiáit nem küldjük vissza. A Fesztivál archivumában 
tároljuk oket.

A muveket a következo cimre kérjük:

Kino Klub Novi Sad
Maksima Gorkog 7.
21OOO Novi Sad
Serbia és Motenegro
Tel. +381 21 423 O11

kinoklub at neobee.net <mailto:kinoklub at neobee.net>

www.kinoklub.org


IN ENGLISH:

Independent Film Center
"Kino Klub Novi Sad "
Is announcing an open competition
for participating on Film Front, a festival of little and independent 
film productions.

1. All the little and independent film and video productions have the 
right to participate
2. The following film categories could take part: documentary, short, 
animated and experimental films
3. The number of works is maximum five per production company
4. Total running time should be twenty minutes for fiction, animated and 
experimental films, and thirty minutes for documentary films.
5. All the film must have been produced during 2004 or 2005
6. The works should be presented on one of the following formats mini DV 
or DVD.
7. Next to films also is required:
- The full title of the film ( the original and English title)
- Short synopsis (in English)
- Film technical data (length, the year of production, recording 
techniques, crew)
- One or more stills from the film
- Brief bio/filmography, a photo of the author, contact phone and e-mail
8. Declaration: parts of the film (up to 2 minutes) can be used in 
commercial purpose of the festival; can the whole film be shown on 
similar festivals which are connected with Film Front
9. A competition is open until November 29th 2005
10. The subtitles (Serbian or English) are required if the film is not 
in Serbian, Croatian or Bosnian language
11. The copy of the film witch will be shown on festival must be 
recorded on mini DV format
12. Copies of the films will remain in festivals archive

Send the works on the following address:

Kino Klub Novi Sad
Maksima Gorkog 7
21000 Novi Sad
Serbia and Montenegro
Tel. +381 21 423 011

kinoklub at neobee.net <mailto:kinoklub at neobee.net>
www.kinoklub.org

 


More information about the Artinfo mailing list