[artinfo] the E.P.I. Zentrum has the pleasur to announce

boris asabank at asa.de
Thu Jun 16 01:51:31 CEST 2005


13. Performance Art Konferenz


    The Art of Doing 3

15. till 17. Juli 2005

Place: TESLA im Podewils'schen Palais

Klosterstraße 68-70 D - 10179 Berlin-Mitte


daily from 11 Uhr till 24 Uhr

“Any artistic understanding must be upset in the acting"


Invited artists
Marylin Arsem (Boston) - BBB Johannes Deimling 
(Berlin) - Stefan Berchtold (Berlin) - John G 
Boehme (Canada) - Paul Couillard / Ed Johnson 
(Canada) - Jürgen Fritz (Hildesheim) - Anja Ibsch 
( Berlin) - Ingolf Keiner (Berlin) - Norbert 
Klassen (CH) - Myriam Laplante (Rom / I) - Wenn 
Lee ( Singapore) - Alastair MacLennan (Belfast / 
Nord-Irland) - Jamie Mac Murry ( Los Angeles / 
USA) - Helge Meyer (Woltwiesche) - Boris Nieslony 
(Köln) - Robin Poitras (Regina / Canada) - 
Jacques van Poppel (Amsterdam / NL) - 
Julie-Andrée T. (Montreal / Canada) - Marco 
Teubner (Sonnenham) - Elvira Santamaria Torres 
(Mexico City / MEX) - Roi Vaara (Helsinki)Theorie / lecture
Paul Couillard / CAN - Sybille Krämer / Berlin - 
Konstanze Kriese / Berlin - Alastair MacLennan / 
Northern Ireland-
Dieter Mersch / Berlin - Hanne Seitz / Berlin
Diagrams: Gerhard Dirmoser


Info and concept

+4930 -52004 82 88
Info www.asa.de
www.epi-zentrum.org

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

-- 
E.P.I.  Zentrum
ASA-European / Boris Nieslony
Boltensternstrasse 16 / V6
D - 50735 Köln
0049 221 76 34 28

Information:
www.asa.de www.epi-zentrum.org


More information about the Artinfo mailing list