[artinfo] MEDIÁLIS TEREK - Tűzraktár

tamas szakal tszakal at contour.net
Mon Jul 11 13:43:49 CEST 2005


A Bercsényi építész Szakkollégium bemutatja:

MEDIÁLIS TEREK

Somlai-Fischer Szabolcs Ádám (aether architecture) előadása 
diplomamunkájáról és médiaépítészeti kutatásairól

2005.07.13. Szerda 18h

Tűzraktár (IX., Tűzoltó u. 54-56.)

Részlet Somlai-Fischer – Bodó, a Magyar Építőművészet 
következő számában megjelenő cikkéből:

„Egyetlen típusú tudás, egyetlen fajta kommunikáció sem mentes 
a kommunikációs technológiákban bekövetkezett változások 
hatásától. A szóbeliségtől a könyvnyomtatáson át a rádióig 
és a televízióig vezet az az út, ahogy emberek egymást követő 
generációi egymással és egymás közt kommunikálni voltak 
képesek. Mindegyik médium jelentősen megváltoztatta a 
kultúrának és társadalomnak az alapvető szerkezetét, azaz annak 
az információnak a természetét, amelyet mint Médium 
hordozott. ... Az emberek közötti interakció változik, így az 
emberi interakció tereinek kritériumai is változnak. 
Közösségeink, emberi kapcsolataink jelentősen átalakultak, 
élményeink nagy része mediálissá vált. Lehet, hogy ez 
kommunikációelmélet, újmédia-kutatás, szociológia, de ha én, 
az építész emberi tereket tervezek, nem lenne érdemes 
újragondolnom a rendelkezésre álló eszközöket? Nem lehet, hogy 
az építészet médiuma szükségszerűen átalakulóban van? 
Létezik egy fiatal nemzetközi építészközösség, építészek, 
kiket (minket) a fentiek által ösztönzött szakmai kutatás iránti 
elkötelezettség egy érdekes pályára sodort. Épülettervek 
rajzolása helyett installációkat építünk, melyeken tesztelni 
lehet egy puhább építészeti médiumot, reményeink szerint 
szorosabb párbeszédbe kerülve mediális közösségeinkkel.”

Somlai-Fischer Szabolcs Ádám (1976, Budapest) építész és 
interakció-kutató, az aether architecture stúdiót 2002-ben Hudini 
Péterrel és Pozna Anitával közösen alapította elsősorban 
építészeti kutatás, oktatás és médiatervezés körüli 
projektekre. A stúdió intenzív munkájával mára a kicsi de 
nemzetközi interaktív építészeti irány egyik ismert tagjává 
nőtte ki magát, kiállításokkal Helsinkitől Velencéig, 
publikációkkal Angliától Indiáig.

Szabolcs diplomáját a stockholmi KTH Építészeti és Urbanisztikai 
Kutatólaboratóriumban szerezte, majd pár évig a KTH 
építészkarán és a médiatechnológia karon tanított, valamint az 
Interaktív Intézet Smart Stúdiójában volt vendégkutató. 
Jelenleg az aether architecture projekteken túl a BME Szociológia 
és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központjának 
(MOKK) külső munkatársa, valamint a Nextlab kutatója. Diplomája, 
a Mediális terek, mely a kommunikációs technológiák által 
létrehozott építészeti változással foglakozott, nemzetközi 
publicitást kapott.

Linkek

Aether Architecture http://www.aether.hu

Nextlab http://www.nextlab.hu

MOKK http://www.mokk.bme.hu

A diploma http://www.arch.kth.se/mediatedspaces (html)


More information about the Artinfo mailing list