[artinfo] felhívás a Liget támogatására

St. Auby Tamas iput at c3.hu
Thu Dec 29 22:10:00 CET 2005


Kedves Barátaim,
Mund Katalin közvetítésével kaptam ezt a
Bozóki Andrásnak címzett levelet,
és továbbítom teljes címlistámra.
Aki nem ért egyet vele, vagy már megkapta
máshonnan, szíveskedjék kitörölni.
Aki támogatja, kérem, írja ide a nevét és az
email-címét, és küldje el a levelet erre a címre:
Mund Katalin <mundka at freemail.hu>

Egyúttal boldog újévet kívánok mindnyájatoknak.

Baráti üdvözlettel:
Bodor Béla

****************
Csatlakozom a felhíváshoz.
név:
email-cím:

*****************

Alulírottak, megdöbbenéssel értesültünk róla,
hogy az Nemzeti Kulturális Alap nem támogatja
a Liget folyóirat 2006-os megjelentetését.
Szimbolikus, hogy a Liget indulása 1986-ban
betiltással és a nyomdából kikerülő példányok
bezúzásával kezdődött, most pedig financiális
ellehetetlenítés fenyegeti. A Liget elsőként
képviselte az ökológiai gondolatot, és egyike
azon kevés számú folyóiratnak,
mely a szólás szabadságát komolyan véve,
a független, kritikus értelmiségi attitűdjével
mindvégig kerülte, hogy a két nagy politikai
tábor bármelyikéhez dörgölőzzön
anyagi támogatás reményében.
A Nemzeti Kulturális Alap döntése ezért
nem egyszerűen egy patinás irodalmi lapot tesz
lehetetlenné, hanem a szabadság kis köreit
veszélyezteti.
Ezért kérjük Önt, hogy saját hatáskörében
korrigálja a lap létét fenyegető döntést.

Ádám Zoltán festőművész
Ács József, író, fizikus
Agócs Péter klasszikafilológus, PhD ösztöndíjas
Barabás András szerkesztő (2000 folyóirat)
Békés Vera filozófus, (MTA Filozófiai Kutatóintézet)
Bikácsi Gergely kritikus
Bíró Zsuzsa dramaturg
Bodor Emese geológus hallgató
Bodor Béla író
Cseri Barbara biológushallgató
Czeglédi András szerkesztő, tanár
Erős Kinga kritikus
Farkas Attila Márton egyiptológus, kultúrantropológus
Fazakas Attila költő, dramaturg
Fenyő Ágnes a Múlt és Jövő Kiadó tikára
Fenyő Ervin szinművész
Géber András egyetemi hallgató
Goldmann Márta irodalmár
Györffy Iván kulturtörténész, médiakritikus
Hidvégi Máté rákkutató
Holczer József villamosmérnök
Holczerné Guttmann Angéla könyvvizsgáló
         (a Liget Alapítvány felügyelőbizottságának tagja)
Kacsuk Zoltán szociológus-közgazdász
Kállai Géza
Kamarás István író, szociológus
Kampis György tudományfilozófus, tanszékvezető egyetemi tanár,
          (ELTE TTK tudományfilozófia tanszék)
Kámán Balázs író
Karsai Gábor filozófus, főigazgató, Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Kenéz László filozófus, zenész
Kolovratnik Krisztián szinművész
Kovács Éva szociológus
Kovács Gábor filozófiatörténész
Lányi András író
Dr. Lobocky János főiskolai tanár
Losonczi Péter filozófiatörténész, (Goldziher Intézet)
Losonczi-Szabó Adrienn konduktor (Goldziher Intézet)
Máté-Tóth András teológus, tanszékvezető (Szegedi Egyetem)
Megyesi István zenész
Mesterházi Mónika költő, műfordító
Mund Katalin szociológus, PhD ösztöndíjas
Nagy Boldizsár nemzetközi jogász
Nagy László irodalomtörténész
Németh Ferenc József grafikus
Peterdi Nagy László irodalomtörténész
Pető Tóth Károly költő, könyvtáros
Poszler györgy esztéta
R. Várkonyi Ágnes történész
Radnóti Sándor esztéta
Révész tamás fotóművész
Schubert Gusztáv filmkritikus
Schwendtner Tibor filozófus
Szalai Miklós filozófus
Sziráki Zoltán (Kheopsz) grafikus
Tatár Sándor költő, műfordító
Trauttmann Györgyné könyvtáros
Votisky Zsuzsa könyvkiadó
Zoltán Gábor iró, rendező

More information about the Artinfo mailing list