[artinfo] Godot Galeria - KORTARS MAGANGYUJTEMENYEK IV.

Godot Galeria waiting at godot.hu
Mon Sep 13 21:51:09 CEST 2004


                Godot Galéria

            1075 Budapest, Madách út 8.

               [1]www.godot.hu
   _________________________________________________________________

  [2]Feliratkozás a hirlevélre
  [3]Leiratkozás a hírlevélről 
  
         A Godot Galéria szeretettel meghívja Önt a

            Kortárs Magángyu"jteményeket
       bemutató kiállítássorozatának negyedik részére,

                [mehesk.jpg]
                Méhes László
          [4]A kép letöltése nyomdai méretben

  Feuer András Gyu"jteményének bemutatkozó kiállítására. Megnyitó: 2004.
  szeptember 15-én 20 óra. A kiállítást megnyitja Ébli Gábor esztéta.

                [hajdu2k.jpg]
                Hajdú Kinga
          [5]A kép letöltése nyomdai méretben

  A kiállításon szereplo" mu"vészek: Almássy Aladár, Bada Dada, Bak
  Imre, Bukta Imre, Deim Pál, El Kazovszkij, Farkas Ádám, Frey
  Krisztián, Gaál József, Gedo" Ilka, Gyarmathy Tihamér, Hajdú Kinga,
  Haraszty István, Kocsis Tibor, Kopasz Tamás, Korniss Dezso", Lakner
  László, Lossonczy Tamás, Marosán Gyula, Mata Attila, Méhes László,
  Swierkiewicz Róbert, Szarka Péter, Szu"cs Attila, Torma Andrea, Zsakó
  István, Zsemlye Ildikó.

                [gaal2k.jpg]
                Gaál József
          [6]A kép letöltése nyomdai méretben

  A mu"gyu"jtés kihívása összeegyeztetni a múzeumi mino"séget a
  mu"vészettörténeti kánon fegyelmét kikezdo" egyéni ízléssel. Bármilyen
  kvalitásosak is egy kollekció mu"vei, ha azok között nincs egyéni
  közös nevezo", akkor az nem gyu"jtemény, hanem mu"tárgyhalmaz. Ha egy
  magángyu"jtemény túl szigorúan követi a szakma óhatatlanul is
  reduktív, rendszerezo", iskolázó gondolkodását, akkor elvész belo"le
  az egyéni szellemi teljesítmény. Ez a személyes kreativitás általában
  két síkon mutatkozhat meg. A kronologikus szakmai tagolással szemben
  bátran lehet párosítani klasszikus modern és kortárs anyagot; a
  stílus-besorolásokkal szemben pedig elo"nyt lehet adni a mégoly
  különbözo" egyes mu"veknek. Rendezni kell és lehet a mu"vészetben
  természetesen uralkodó káoszt, ám úgy, hogy eközben a káosz
  természetessége is megmaradjon. A Feuer Gyu"jtemény erre tesz
  kísérletet.

                [szucsk.jpg]
                Szu"cs Attila
          [7]A kép letöltése nyomdai méretben

  A gyu"jtemény klasszikus modern része felöleli Szinyei Merse Pál,
  Rippl-Rónai József, Perlrott-Csaba Vilmos, Kmetty János, Márffy Ödön,
  Czigány Dezso", Vaszary János, Tihanyi Lajos, Schadl János, Hincz
  Gyula, Kádár Béla, Scheiber Hugó, Mednyánszky László, Nagy István,
  Vörös Géza, Farkas István, Frank Frigyes, Dési Huber István, Szo"nyi
  István és Egry József festményeit, de hasonló jelento"sséggel bír a
  szobrászati anyag is: Vedres Márk, Beck Ö. Fülöp, Goldmann György,
  Medgyessy Ferenc, Kövesházi Kalmár Elza, Gorka Géza, Bor Pál és Huszár
  Imre.

                [kopasz2k.jpg]
                Kopasz Tamás
          [8]A kép letöltése nyomdai méretben

  Milyen kortárs mu"vészeti irányok felé lehet nyitni egy ilyen ero"s
  huszadik századi hosszmetszettel? Az átvezetést Vajda Lajos és Ámos
  Imre mu"vei nyújtják, melyet az Európai Iskola mu"vészei követnek
  (Bálint Endre, Korniss Dezso", Marosán Gyula, Gyarmathy Tihamér,
  Lossonczy Tamás, Barcsay Jeno" és Szántó Piroska). Így jutunk el a
  60-as, 70-es évekhez, melyet Lakner László, Frey Krisztián, Méhes
  László és Kocsis Tibor mu"vei képviselnek. Ez hu"en jelzi, hogy a
  történelmi utalások, formai kísérletek, s a pop art tömeg-kulturális
  merítése egyaránt megérintik a gyu"jto"t. Az Iparterv alkotásainak
  jelenléte itt Keserü Ilona egy gyu"rt reliefje, amott számos Nádler
  István festmény azt is mutatja, hogy az aktivisták üzenete valóban nem
  áll messze a gyu"jto"to"l, legfeljebb fo"mu"veket már csak az
  újkonstruktív generációtól lehetett biztosítani. A kassáki örökség
  iránti hu"séget külön is hangsúlyozza a tény, hogy Feuer számára Bak
  Imre az elso" számú élo" klasszikus. Megújulási készségét,
  egyszersmind tudatos, fegyelmezett munkáját becsüli legjobban.

                [gaalk.jpg]
                Gaál József
          [9]A kép letöltése nyomdai méretben

  Etto"l jócskán eltéro" irányok is hasonló mélységgel vannak jelen a
  gyu"jteményben. Swierkiewicz Róbert ero"s gesztusai a legváratlanabb
  kompozíciókban jelentkeznek. A Lelkek mennybemenetele például egy
  bársonyra varrott textíliára felhordott foltok és az odaero"sített
  kis, antropomorf bronzszobrok együttese. Más, kisméretu"
  festményeibo"l feszületet formált. Indiai élményeibo"l egész sorozat
  született. A gyu"jteményben lévo" számos mu"ve szinte minden oldaláról
  bemutatja, jelezve azt is, hogy Feuer nem ragaszkodik szigorúan
  épített életmu"höz; nagyra értékeli a sokfelé ágazó megújulási
  képességet is.
  Még egy harmadik alkotót reprezentál az anyag ugyanilyen mélységben.
  Bukta Imre bizonyos értelemben egyszerre testesíti meg azt, amit Feuer
  Bak Imrében és Swierkiewicz Róbertben kedvel. Bukta mu"veinek
  hátterében következetes gondolatiság húzódik meg, egyúttal
  anyaghasználata, formai ötletei igen invenciózusak. Alig rejtett
  társadalomkritikája, konceptuális hajlama, s munkáinak fizikai
  érzékisége, tárgyi jellege egyként izgalmasak a gyu"jto"nek. Joggal
  kedvenc mu" a Mu"anyagból tiszta búzát gyártó cséplo"gép, amely Bukta
  alkotásainak összes leleményét felvonultatja, so"t még egy külön a
  gyu"jto" kérésére barkácsolt, s furfangos szerkezete révén önálló
  alkotásként felfogható posztamensen is pihen.
  E szempontok közül több érvényes Gaál Józsefre is, akito"l szintén
  többféle mu" került a gyu"jto"höz. A párizsi éjszaka megfigyelésébo"l
  született grafikáit Feuer ikonosztáz alakban rendezte el a falon. A
  profánban így észrevenni az utalást a magasztosra érzékeny szemre
  vall. Gaál más, jól ismert, eltorzult emberalakjai nem csupán
  festményeken bukkannak fel, hanem a közel egy évtizede kezdett, azóta
  több szériában is készült groteszk fejeken. A gyu"jtemény
  szempontjából ez utóbbiak a jelento"sek. Nemcsak azért, mert Feuer egy
  teljes sorozatot megvett annak idején a Dorottya Galéria
  kiállításáról, hanem mert a fejek keletkezéstörténete is megragadta.
  Gaál ugyanis kizárólag a családi portán lelt, már használaton kívüli
  például az istállóból származó anyagokból rakta össze e fejeket, azaz
  elmúlt dolgok rekontextualizálásával teremtett új mu"tárgyakat.
  Egyúttal ennek révén vált grafikusi és festo"i munkája mellett
  szobrásszá is. Ez újra a gyu"jto" azon nyitottságára vet fényt, hogy
  olyan mu"vészi folyamatokat támogasson vásárlásaival, amelyek
  anyaghasználatban és koncepcióban egyaránt szokatlanok, s átlépést
  jelentenek egyik mu"vészi státusból a másikba.

                [freyk.jpg]
                Frey Krisztián
          [10]A kép letöltése nyomdai méretben

  Fontos jellemzo"je a gyu"jteménynek az atipikus felkarolása is, mely
  jól látszik Kopasz Tamás metamorfózisának a gyu"jteménybe került
  tárgyain is. A mu"vészto"l kép, majd vasból készült kép, falra
  akasztható szobor, végül valódi, talpazatos szobor is akad a
  gyu"jteményben. A fejlo"dési szakaszok segítése önmagában öröm Feuer
  számára, a plasztika iránti elfogultága pedig már a klasszikus modern
  anyagban is kitu"nt. Ádám Zoltánt kevesen tartják ma már plasztikai
  alkotóként számon, így a gyu"jto" joggal büszke egy korai fa-textil
  darabra. Haraszty Istvántól nem meglepo" az ónlapokból szegecselt
  Örökség (1994), de annál inkább a kishajókra emlékezteto"
  festmény-applikáció. Sugár Jánostól aligha találni további farostot,
  hungarocellt és bronzot elegyíto" síkreliefet. Fekete Balázs ólom
  vitorlásokat eszkábált a tenger hullámait ábrázolóan megfestett
  farönkbe. Zsakó István munkáit textilmu"vész felesége, Torma Andrea
  egy gobelinje amelyet o" nem iparmu"vészeti munkaként, hanem cérnával
  készített festményként határoz meg kíséri, amelyen Zsakó motívumai
  tu"nnek fel. A mu"fajok között átmenetre további példa El Kazovszkij
  Jó pásztor címu" reliefje, amelynek gézzel átkötözött alakjai a
  performanszok színpadát idézik. A ma már a digitális eljárások
  úttöro"jének számító Szarka Péterto"l külön anyag rejto"zik a
  gyu"jteményben, s ebbo"l nem véletlenül megint csak az
  anyaghasználatban leginkább összetett darab függ a falon. A bo"rto"l a
  lakmuszpapíron át a lakkrétegig minden csodát felsorakoztató mu"
  összességében talán egy absztrakt, lelki tájkép, ahová a három
  hasítékon át léphetünk be. S ha mindez nem lenne elég bizonyíték Feuer
  igényére az atipikus, a nem öncélúan, hanem talányosan meghökkento"
  iránt, akkor otthonában a földön több Almássy Aladár szoborba botlunk.
  Már ha így nevezheto" például A fodrászno" álma, amelynek táncoló
  alakja egy hajnyírógép és egy hajcsavaró házasságából jött létre, egy
  hajszárító búra alatt.

                Godot Galéria
          megtekintheto": 2004. október 9-ig.
       nyitva: július 10-ig, keddto"l péntekig 10 és 18,
            szombaton 10 és 13 óra között.
    cím: 1075 Budapest, Madách út 8., Tel./fax: (+36 1) 322-5272,
       [11]www.godot.hu / e-mail: [12]waiting at godot.hu

References

  Visible links
  1. http://www.godot.hu/
  2. mailto:safizoo at freemail.hu%20?subject=%20%3CGodot%20Galeria%20kiallitasai%20-%20HIRLEVEL%3E
  3. mailto:safizoo at freemail.hu%20?subject=%20%3CA%20tovabbiakban%20nem%20kerem%20kiallitasi%20meghivojukat%20-%20%20REMOVE%3E
  4. http://www.godot.hu/feuer/mehesn.jpg
  5. http://www.godot.hu/feuer/hajdu2n.jpg
  6. http://www.godot.hu/feuer/gaal2.jpg
  7. http://www.godot.hu/feuer/szucs.jpg
  8. http://www.godot.hu/feuer/kopasz2n.jpg
  9. http://www.godot.hu/feuer/gaaln.jpg
 10. http://www.godot.hu/feuer/freyn.jpg
 11. file://localhost/tmp/www.godot.hu
 12. mailto:waiting at godot.hu%20?subject=%20%3CKedves%20Godot%20Galeria%3E

  Hidden links:
 13. mailto:safizoo at westel900.net%20?subject=%20%3CA%20tovabbiakban%20nem%20kerem%20hirleveluket%20-%20%20REMOVE%3E


More information about the Artinfo mailing list