[artinfo] Arrigo Lora-Totino: Artpool P60: oktober 20.

Artpool Art Research Center artpool at artpool.hu
Fri Oct 15 18:48:22 CEST 2004


2004. október 20., szerda, 18 órától - Artpool P60  (Bp. VI., Paulay Ede 
u. 60.)

Arrigo Lora-Totino

poesia sonora e ginnica / hang- és tornaköltészeti performansz

Az 1928-ban Torinóban született Arrigo Lora-Totino nem szûnô újításai 
között szerepel a hang kiterjesztése a mozdulat terébe (poesia ginnica, 
"tornaköltészet") vagy egy más halmazállapotba (poesia liquida 
"folyékony költészet").

"A hangköltészet, mivel a hangszínnel és a ritmussal képes színesebbé 
tenni a szavak világát, túllép az értelmi olvashatóság határain, és a 
rádiónak adja át magát, a lemeznek, a magnószalagnak, illetve - ami a 
legfontosab - a közvetlen közönségkapcsolatnak a szavalatok során, amik 
akár improvizációval is végzôdhetnek."

Házigazda: Szkárosi Endre

További információ: http://www.artpool.hu/Poetry/Sound/Lora-Totino.html

-------------
A performansz az "Olasz nyelv hete a világban" rendezvénysorozat része

(részletes program: http://www.italcultbudapest.hu/SettlinguaIVu.htm)

kapcsolódó események:
október 18. 11.30 óra - Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszék
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C. II. em. 328.- Tel.: 411-6563)
Arrigo Lora-Totino költô Futurizmus, konkrét költészet és azon túl c. 
elôadása, melyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszéke 
szervezett az Olasz Kultúrintézet együttmûködésével.

október 18. 17.00 óra - Olasz Kultúrintézet
(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. - Tel.: 483-2040)
Kerekasztal-beszélgetés A színház és a költészet nyelve címmel, melyen 
magyar részrôl Schilling Árpád (Budapesti Krétakör Színház igazgatója), 
Fried Ilona (ELTE Tanárképzô Fôiskolai Kar Olasz Tanszékének vezetôje), 
Szkárosi Endre (ELTE Olasz Tanszékének oktatója), olasz részrôl pedig 
Maria Antonietta Grignani (olasz irodalom tanár - Sienai Külföldiek 
Egyeteme), Arrigo Lora-Totino (költô) és Cosimo Cinieri (színész) vesz 
részt.

-- 
Artpool Art Research Center
http://www.artpool.hu
1061 Budapest, Liszt Ferenc ter 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postal address: 1277 Budapest 23, Pf. 52More information about the Artinfo mailing list