[artinfo] cinemascope

zolyom franciska fzolyom at freemail.hu
Fri Oct 15 14:15:07 CEST 2004


CINEMASCOPE

Kiállításmegnyitó
Október 16. 20:00 | Átrium mozi
megtekinthetõ | október 15-24.

Mûvészek | Tommi Grönlund [FIN]| Petteri Nisunen [FIN]

DAVID SHEA [USA] Soundfilm in Eight Acts
[sampler-koncert]
Október 16. 20:00 | Átrium mozi

e-Xplo | Rene Gabri [USA] | Erin McGonigle [USA]| Heimo Lattner [A]
busz>utazás | október 15-24. minden este 22:00
| az Átrium mozitól

CINEMASCOPE = a sûrített képanyag extra-széles kivetítése. Most egy
hétig a mûvészetek által létrejövõ végtelen élményspektrumot jelöli. A
kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok a képzõmûvészetet, a filmet,
az építészetet és az elõadómûvészetet keresztezve a különbözõ
mûvészeti ágak közötti átjárásra invitálják a közönséget.

kiállítás
A Cinemascope kiállítás középpontja az Átrium mozi, melynek
tükörcsarnokát Tommi Grönlund és Petteri Nisunen installációja „alakítja
át” fényhatások és kinetikus elemek segítségével. Intimitás és
monumentalitás között ingadozva a két finn építész munkái általában a
térérzékelés módozataival kísérleteznek. Alkotásaik, melyekre az északi
formavilág szigorú eleganciája jellemzõ, általában az adott tér rejtett,
észrevétlen tulajdonságaiból indulnak ki.

A mozi vetítõtermében David Shea kortárs zeneszerzõ hang-
installációja kap helyet. A Soundfilm in Eight Acts címû munkája a
hangok és a képek természetes kapcsolódását mutatja be a zene
elbeszélõ és vizuális hatásán keresztül. A láthatatlan „hang-vetítés”
célja 8 egymásra épülõ rövid hangfilm lejátszásával képeket elõhívni a
látogatók emlékezetébõl és képzeletébõl.

e-Xplo buszút
A háromtagú e-Xplo mûvészcsoport multimediális „városnézõ” buszútjai
Budapest kulturális és szociális rétegzõdéseit, a város ismeretlen
oldalait fedik fel. A mozi épülete elõl induló buszutak precíz koreográfiát
követnek, melyhez ugyanúgy hozzátartozik az élõben elõadott
elektronikus zene, mint az éppen aktuális helyszín adottságaira reagáló
hanganyag. Az e-Xplo utazás leginkább mozgó filmszínházra
emlékeztet, melyben a busz egyenletes ringása lassan az ablak elõtt
elsuhanó épületek fölé röpíti az utasok képzeletét.


www.gronlund-nisunen.org
www.dshea.net
www.e-xplo.org


David Shea | Sampler-koncert
Október 16. 20:00 | Átrium mozi

Boulez, Cage és a Sex Pistols: David Shea zenei világa az õsi távol-
keleti hagyományoktól kezdve a ’60-as ’70-es évek pszichedelikus foxy
zenéin és John Zorn improvizációra épülõ kompozícióin keresztül
a „kanton katonai hardcore”-ig terjed. Közel másfél évtizedes DJ-
tevékenysége és számos New York-i zenekarral és koreográfussal való
együttmûködése után Shea érdeklõdése az ’90-es évek kezdetén az
elektronikus zene irányába mozdult el. Sampler-koncertjei során a
hangszerré alakított számítógépen tárolt „zenei könyvtárból“ válogat,
melynek darabjait élõben rendezi újra. A billentyûzettel aktivált
hangmintákat koncert közben manipulálja és írja át, de kompozíciós
elemként használja fel a számítógép hibáit is, szabadon asszociálva
arra, hogy „hangszere” néha leragad egy parancsnál vagy teljesen
lefagy, megszakítva ezzel a zenét. Mind zeneszerzõi, mind elõadói
munkássága a különbözõ zenei források közötti összeköttetések
megfogalmazására és rendszerezésére irányul.

„Hogyha egyidejûleg játszunk le négy merõben eltérõ zenét, itt-ott
teljesen automatikusan észlelhetõvé válnak átfedések és kapcsolódási
pontok. Ezért a zeneszerzés számomra egyre inkább annak
kontextusnak a megteremtését jelenti, melyben ezek a kapcsolódások
hallhatóvá válnak.” [David Shea]

iNFO | www.dshea.net 
More information about the Artinfo mailing list