[artinfo] Éntörténetek Közép-Európában - Pályázati kiírás

by way of + <b2 at c3.hu> artinfo-owner at lists.c3.hu
Thu Nov 25 14:56:15 CET 2004


Pályázati kiírás az Éntörténetek Közép-Európában címu" fotókiállításon való 
részvételre

Pályázatot hirdetünk fiatal alkotók számára, akikto"l a lenti 
kiállítás-koncepcióba illo" fotómunkákat várunk.

A kiállítás szervezo"je az Ernst Múzeum Dorottya Galériája és a Lumen 
Fotómu"vészeti Alapítvány (www.ernstmuzeum.hu/dorottya; www.photolumen.hu). 
Kurátorok Csatlós Judit és László Gergely. A kiállításnak a Dorottya 
Galéria biztosít helyet június 7 – július 9 között, ezt követo"en az anyag 
bemutatásra kerül Pozsonyban (Fotóhónap), Prágában és ?ódzban (Nemzetközi 
Fotófesztivál). A rendezvényt magyar-angol nyelvu" katalógus és szlovák, 
lengyel, cseh nyelvu" flyer kíséri.

A pályamunkák beérkezési határideje január 15. A zsu"rizés január 21-ig 
megtörténik, ezt követo"en pár napon belül mindenkint értesítünk az 
eredményro"l. A zsu"ri felkért tagjai Petrányi Zsolt és Somogyi Zsófia, 
továbbá Csatlós Judit és László Gergely. A kiállításra egy magyar 
résztvevo"t választunk ki.

A pályázatot e-mailen a következo" címre várjuk: 
laszlo.gergely at photolumen.hu vagy biocsibe at freemail.hu, vagy leadható a 
Dorottya Galériában Simon Katinál vagy Somogyi Zsófiánál a galéria 
nyitvatartási ideje alatt (hétfo"-szombat 10.00-18.00).

Formai követelmények: A pályázat mérete ne haladja meg az 1 Mb terjedelmet. 
Az anyagnak tartalmaznia kell a képeket, rövid leírást a munkáról és a 
pályázó önéletrajzát.

További információ kérheto" a következo" telefonszámokon:
Csatlós Judit: 06-20-240-1978
László Gergely: 06-30-395-1513


Éntörténetek Közép-Európában
kiállítás-koncepció

Kiállításunk témája a mindennapok során megjeleno" sajátos közép-európai 
identitás. A négy visegrádi országot összekapcsoló kulturális azonosságok, 
és az egyének sorsát alakító történelmi tapasztalatok talaján az itt élo"k 
az elmúlt 15 évben saját Európán belüli helyzetük újragondolására és 
újraalkotására kényszerültek. Ennek részeként az egyén önmeghatározása 
elo"térbe került, és a vizuális mu"vészeteken belül is megfigyelheto"vé 
vált a fokozott önreflexivitás. A közép-európai kortárs fotográfiában egy 
önvizsgáló és naplójelleget felmutató irányzat körvonalazódik, ahol az 
alkotó képi jelenléte és ennek különféle értelmezései kapnak helyet.

A Közép-Európai lét bemutatásához olyan fiatal fotósokat hívunk segítségül, 
akik a valóság feltárásának szubjektív útját választották. Fontosnak 
tartjuk, hogy a kiállításra kerülo" képek sorozatok, amelyek naplószeru" 
jellegébo"l adódóan a dokumentáció nem tények puszta rögzítése, hanem egy 
sajátos én- és valóságkép közvetíto"je.

Olyan anyagokat keresünk, amelyek központi kérdése a személyes identitás és 
a mindennapi valóságtapasztalat kapcsolata. Közös bennük, hogy az alkotó 
szubjektummal egyenértéku"en jelenik meg annak környezete. Így minden kép 
ketto"s tükröt tart elénk: a környezethez köto"do" személyiséget, illetve a 
szubjektivitást felvállaló valóság-értelmezést.

További válogatási szempont, hogy tudatos alkotói intenció legyen a saját 
én dokumentálása. Ennek során nem teszünk különbséget fiktív és valóságos 
tények között, mivel ezt a különbségtevést nem tekintjük relevánsnak. 
Minden „történet” egyaránt igaz, ha úgy tetszik egyaránt hamis.

Nem célunk, hogy áttekintést nyújtsunk a kérdésfelvetésünkhöz illeszkedo" 
alkotások teljes spektrumáról. Csak azt vállaljuk, hogy a jelenleg alkotó, 
fiatal generáció én-megjelenítési törekvéseit, történeteit és 
identitás-alkotó kísérleteit bemutatjuk. A vállalkozás további hozadéka, 
hogy rámutat, a pályakezdo"k helykeresésének közös vonásaira, illetve a 
kortárs fotográfiához fu"zo"do" –befogadó és alakító – viszonyaikra.

Csatlós Judit
More information about the Artinfo mailing list