[artinfo] Megnyitó a Ludwig Múzeumban

Szigethy Gabriella szigethy at ludwigmuseum.hu
Mon Mar 8 10:57:37 CET 2004


LUDWIG MÚZEUM BUDAPEST – KORTÁRS MÛVÉSZETI MÚZEUM

LUDWIG MUSEUM BUDAPEST – MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Budapest I.,Szent György tér 2.Budavári Palota „A ” épület

Telefon:375 9175,375 7848 • Fax:212 2534

info at ludwigmuseum.hu

w w w .l u d w i g m u s e u m .hu

 

Gia Edzgveradze

A menyasszony

2004.március 9 – május 2.

 

 

Megnyitó:2004.március 9.(kedd)18 h, kis.terem

Megnyitja:MÉLYI József

Információ:ÜVEGES Krisztina

Tel.:375 7848

e-mail:uvegesk at ludwigmuseum.hu

A grúz származású,Németországban élõ Gia Edzgveradze mûveit elõször
1999-ben láthatta a budapesti

közönség a Ludwig Múzeumban,Ultramodern nihilizmus címmel.E több termet
elfoglaló,összetett

installációban helyben készült,grafikaszerû festményei mellett bemutatta
videómunkáit is,ahol maga a mûvész

volt látható,furcsa,ironikus helyzetekben.A terem közepén répákból
épült,óriási lépcsõ állt,de a mû

legkülönösebb eleme az az ágy volt,amelyben egy jóképû férfi
feküdt,paplanján hívogató felirat:„Csatlakozz

hozzám,csinálhatnánk egy mûvészet-bébit 
” Az installáció valamennyi
eleme a mûvészetre vonatkozó,,

legalapvetõbb kérdéseket tette fel újra és újra:mi a mûvészet,és mi a
mûvész szerepe?

Mûveiben Edzgveradze következetesen visszatér a fenti kérdésekhez.Most
látható,A menyasszony címû

videómunkáját elõször 2001-ben,a Velencei Biennále grúz pavilonjában
mutatta be,majd 2003-ban a Trieste

Contemporanea kiállítóterében.Itt ismét saját filmjének
fõszereplõje:pszichopata gyilkost alakít,aki identitását

keresve menyasszonynak öltözve próbálja megtalálni gyermekkori
traumáinak feloldását.A menyasszony –

és szerepében a mûvész – fáradhatatlan optimizmussal hajt végre
különféle tevékenységeket::táncol,beszél,

kutat,võlegénye –,vagy éppen az inspiráció,az ötletek,a befogadói
megértés után.Az installáció interaktív

részében a látogató felöltheti a menyasszonyi ruhát,és a rendelkezésére
álló kamerával maga is rögzítheti

saját szereplését.

Edzgveradze képzõmûvészeti,írói tevékenysége mellett mûvészeti
eseményeket is szervez.Jelenleg a berlini

Universität der Künste vendégprofesszora.

 More information about the Artinfo mailing list