[artinfo] [Szépirodalmi Figyelő] Az "egy csonk maradhat", valamint az Esztetikai tapasztalat es medialitas cimu tanulmanykotetek bemutatoja

szif at frugo.docca.hu szif at frugo.docca.hu
Thu Jun 3 17:27:34 CEST 2004


A Szépirodalmi Figyelő szerkesztősége szeretettel hívja fel a figyelmét a Ráció Kiadó (www.racio.hu) könyvbemutatóira:

2004. június 8-án kedden 18.00-kor
a Műcsarnokban
két tanulmánykötetet mutatnak be:


"egy csonk maradhat"
Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról

Szerkesztette: Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos

A kötetet Kabdebó Lóránt mutatja be.

*

Esztétikai tapasztalat és medialitás

Szerkesztette: Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter

A kötetet Bacsó Béla mutatja be, s a témáról Kulcsár Szabó Ernővel, valamint a szerkesztőkkel beszélget.
Az estet bevezeti és moderálja: L. Simon László* * *

A könyvekről:

Az "egy csonk maradhat" című tanulmánykötetben A hagyomány mint feladat - az 1920-as évek magyar irodalmában című, 2002. október 2-3-án a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalmi Tanszékein működő kutatásfejlesztési program és a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködésében megrendezett konferencia előadásait, az előadások nyomán készült tanulmányokat közöljük.
"Maga a kötet hármas csoportosításban adja közre az elhangzottakat. A szerkesztők három blokkot szerveztek. Az elsőben azt tárgyalják, ahogyan az évtized visszanyúlt az irodalmi tradíciókhoz, akkor megvolt kánonokhoz; a másodikban a húszas évek jelenségeiről beszélnek; a harmadikban azok a szövegek kaptak helyet, amelyek a korszak ezredfordulóig folytatódó hagyományait vizsgálják. Mindegyik blokkban sikerült új szempontokat felvetniük, újabb adalékokra felhívni a figyelmet. Ugyanakkor a megszerkesztett kötet egésze is sikeresen szolgál módszertani sajátosságokkal: a leírást összekapcsolja az adott korszak önreflexiójával, majd szembesíti az elkövetkező évszázad elméleti és filológiai visszatekintő számbavételével." (Kabdebó Lóránt)

A kötet szerzői: Bednanics Gábor, Bertha Zoltán, Bónus Tibor, Dobos István, Eisemann György, Fried István, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Hima Gabriella, Horváth Csaba, Jákfalvi Magdolna, Kovács Béla Lóránt, Schiller Erzsébet, Szabó Gábor, Szigeti Lajos Sándor, Szilágyi Zsófia, Szitár Katalin, Török Lajos, Viniczay Zsuzsanna

A keménytáblás kötet bolti ára: 2800 Ft

* * *

Az Esztékiai tapasztalat és medialitás című kötet egy 2003. szeptember 25-26-án, Debrecenben megrendezett kollokvium előadásainak írásos, legtöbb esetben kibővített változatait gyűjti egybe. Az ülésszak [.] egy az irodalomtudomány kultúraelméleti összefüggéseinek szentelt szakmai projektumba illeszkedik [.]. Ezt a több éve folyó munkát az irodalomtudományban Nyugat-Európában és a tengerentúlon az 1990-es években végbement, Magyarországon pedig feltehetőleg a küszöbön álló kultúra- és médiaelméleti fordulat felvetette kérdések és kihívások hívták életre, amelyek többek között az irodalomértelmező diszkurzus ön- és tárgymeghatározásait is jelentős mértékben átalakították. [.]
A jelen kötetben közölt tanulmányok arra tettek kísérletet, hogy a kommunikáció - Hans Ulrich Gumbrecht jelzőivel élve - "néma" vagy "nem-hermeneutikai" síkjának és feltételeinek az esztétikai tapasztalatban betöltött szerepére, sőt akár, ha rendelkeznek ilyennel, esztétikai tapasztalatára vagy érzékelésének nem kommunikatív mintázatú formáira kérdezzenek rá. Az esztétikai tapasztalat medialitása kifejezés, aligha meglepő módon, literális értelemben meglehetősen komplex, jelen keretek között átfoghatatlan problematikát szólít meg, az itt egybegyűjtött munkák, melyek között egyaránt olvashatók esettanulmányok és néhány átfogóbb modellálási javaslat, e problematika irodalmi szövegekben jelentkező vagy reprezentált összetevőire helyezték a hangsúlyt. S noha ez nyilvánvalóan csak egy a probléma lehetséges megközelítései közül, ennek a súlypontnak a kirajzolódása talán éppen azt a ritkán megválaszolt kérdést helyezheti élesebb megvilágításba, hogy miként körvonalazható és kezelhető a medialitás egy olyan fogalma, amelyhez a technikai vagy technikatörténeti irányú vizsgálódások fölényesen optimista szcientizmusa felől kevésbé nyílik hozzáférés.

A kötet szerzői: Bednanics Gábor, Bónus Tibor, Fodor Péter, Hansági Ágnes, Kékesi Zoltán, Stephan Krause, Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor, Lucas Manfrin, Molnár Gábor Tamás, Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Tamás Ábel, Tímár Andrea

A keménytáblás kötet bolti ára: 3300 Ft

További információk a Ráció Kiadó honlapján:
www.racio.hu
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Szif mailing list
Szif at frugo.docca.hu
http://212.40.96.88/mailman/listinfo/szif


More information about the Artinfo mailing list