[artinfo]dinamo pályázat

Katarina Sevic katarina at c3.hu
Wed Sep 17 13:08:29 CEST 2003


  PÁLYÁZAT
  fiatal képzõmûvészek, vizu  részére, mûvészeti alkotások  bemutatására
  ____________________________
  A 2003. októberében induló DINAMO kortárs mûvészeti
  kiállítóhely és mûhely pályázatokat  képzõmûvészek, vizuális alkotók és szervezõk
  részérõl  összeállításához.
  A DINAMO azzal a céllal jött létre, hogy lehetõséget
  teremtsen fiatal alkotóknak ötleteik megvalósítására,
  mûveik létrehozására és  Trafó KMH támogatásával bérbe vettünk egy volt
  autószere  alatt (a Trafó mellett), amely a  nyílik. A kb. 85 nm-es, vízzel, villann  ellátott helyiséget egyestés programok (kiállítások  beszélgetések, performanszok, elõadások stb) ill. az ezekhez
  kapcsol  használni.
  A programot - a pályázatokra beérkezõ javaslatok
  elbírálásával - meghívott függetle  képzõmûvészek és a  DINAMO kezdeményezõi  állítják össze. A késõbbiekben kiírt pályázatok
  elbírálásába szeretnénk  idõszakban dolgoztak, bemutatkoztak az DINAMOban.

  Pályázatokat várunk:
  a) egyestés programok megvalósítására a DINAMOban.
  Jelentkezni lehet kiállítás  elõadások, esetleg kb. havi rendszerességû progra  koncepciójával.
  b) új alkotás létrehozását cé  helyiség maximum egy hónapos használatára lehet pályázni,
  amelyet hacsak valami alapos indok nem szól ellene - a munka
  bemutatása, nyitott mûterem est zár le. Kivételes esetben,  fõként a mûhely több tevékenység számára való
  megoszthatósága  odaítélhetõ.
  c) Hosszabb idõtartamú, folyamatos munka és programsorozat
  megvalósítására. A helyiség maximum egy hónapos
  használatára  jelentkezését vá  állandó helyszínre van szükség,  tevékenységet rendszeres jelenléttel és programokkal
  nyitottá tesz  A különbözõ mûvészeti ter  mûvészi kooperációt célzó pályázatok  esetben elsõbbséget élveznek.
  Pályázhatnak:
  magánszemélyek és csoportok, nonprofit szervezetek, akik és
  amelyek a vizuális mûvészetek  tevékenykednek.
  A pályázatoknak tartalmaznia kell:
  -  a program ill. a munkaterv részletes leírását, a technikai
  igények, a létrehozá  preferált idõpontjának (2003.  között) megjelölésével
  –   esetén a célok és tev  –  &  (amennyiben lehetséges, az  mindenképp)
  –  &  (ahol lehetséges)
  A pályázat beérkezési határideje: 2003. október 1.
  A pályázat nyertesei az idõpont egyeztetéseket követõen a
  kért idõtartamra és célra  helyiségét, ezen túl szervezési és technikai segí  tséget kapnak. Az anyagi támogatás lehetõsége egyelõre nem
  adott, de a&nb  terveink szerint a közeljöv  Trafó kizárólag a bérleti és fenntartási  átvállalásával ill. egyes technikai eszközök
  kölcsönbe  tekintetében a Trafótól függetlenül mûködik.
  A pályázatok leadhatók:
  Katarina Sevicnél a katarina at c3.hu címre és   Somogyi
  Hajnalkánál a hajni at trafo.hu címre
                                
  A pályázat teljes leírása megtalálható a
  [1]www.intermedia.c3.hu/~ksevic/
References

  1. 3D"http://www.intermedia.c3.hu/~ksevic/dinamo"


More information about the Artinfo mailing list