[artinfo] MERZ HÁZ

triceps triceps at merz.hu
Fri Oct 31 12:24:31 CET 2003


 > KÜLDD TOVÁBB >  MERZ INFÓ 2003/16.  < BBÁVOT DDLÜK <

----------
 FELHÕTLEN UNDERGROUND
VAN ÚJ AZ ÉG FÖLÖTT?

ÕSZI ISKOLA
 A MERZ HÁZ
ROMKULTÚRA SZENTÉLYÉBEN

 BUDAPEST IX., IPAR U. 3.
TEL.: 06-20/486-6038 E-MAIL: <mailto:info at merz.hu>info at merz.hu
 GALÉRIA - KÁVÉZÓ

----------
  OKTÓBER 31. (PÉNTEK)

 20H IRODALOM >
  GARACZI LÁSZLÓ:
OVI A PEREMEN

----------
  NOVEMBER 1. (SZOMBAT)

 20H FILM >
 KENNETH ANGER:
ÉLETMÛ SOROZAT 2-3.
SÕRÉS ZSOLT ELÕSZAVÁVAL

 > KÖZKÍVÁNATRA MEGISMÉTELJÜK A 2. RÉSZ FILMJEIT! <

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
/> A NYÚL HOLDJA / RABBIT'S MOON (1950)

O.: Tourjansky. Fsz.: Andre Soubeyran, Claude Revenant, Nadine Valence. > 
Anger húsz évig elveszettnek hitt filmjének eredeti, "hosszú" változata. A 
nagy rendezõ szürreális-pantomimimikus álma önmagáról, alteregókkal. Az 
asztro-hold alatt táncoló underground Pierrot Lunaire utolsó mozdulatai.

 VÍZJÁTÉK / EAUX D'ARTIFICE (1953)

O.: Thad Lovett. Z.: Vivaldi. Fsz.: Marmilla Salvatorelli. > Folyékony és 
ritmikus montázsok, fény-árnyjátékok és mágikus vizuális effektek, avagy 
hogyan válik a szökõkutak vízsugara kékesfehér lángnyelvvé. A 
víziboszorkány és az ellentétes õselemek transzcendens egymásba olvadása. A 
nagy avantgárd rendezõ egyik leggyönyörûbb filmje.

 A SKORPIÓ FELRAGYOG / SCORPIO RISING (1963)

Z.: Little Peggy March, The Angels, Bobby Vinton, Elvis Presley, Ray 
Charles, The Crystals, The Ran-Dells, Kris Jensen, Claudine Clark, Gene 
McDaniels, The Surfaris. Fsz.: Bruce Byron, Johnny Sapienza, Frank Carifi, 
John Palone, Ernie Allo, Barry Rubin, Steve Crandell, Bill Dorfmann, Johnny 
Dodds. > A kultikus film, amely mind az avantgárd, mind pedig a mainstream 
rendezõk generációját megtermékenyítette. A Kék bársony elõször és 
eredetiben, ahonnan a pokol angyalai, Lynch és Martin Scorsese is indult. 
Homoerotikus, motoros, bõrruhás fekete szeánsz, Krisztus az ördög képében, 
a horogkereszt mint mágikus szimbólum, a popkultúra szétzúzása gyilkos 
iróniával. Az amerikai filmmûvészet egyik legeredetibb alkotása.

 KUSTOM KAR KOMMANDOS (1965)

O.: Arnold Bakin. Z.: The Parris Sisters. Fsz.: Sandy Trent. > Egy soha meg 
nem valósult hosszabb film fennmaradt töredéke. A Scorpio Risinggal 
szemben, ugyanannak a témának a pozitív irányú megvalósítása. A színek 
finomabbak, a hangulat felhõtlen, elegáns himnusz egy autóért, mint modern 
szexuális fétistárgyért.

 DÉMONTESTVÉREM BEMUTATÁSA / INVOCATION OF MY DEMON BROTHER (1969)

Z.: Mick Jagger. Fsz.: Speed Hacker, Lenore Kandel, William Beutel, Kenneth 
Anger, Van Leuven, Harvey Bialy, Timotha, Anton Szandor LaVey, Bobby 
Beausoleil. > Anger újabb hommage-a Aleister Crowleyért a Lucifer Rising 
után. Intellektuális montázsformák a sötét oldalról, Anger a fekete mágus 
szerepét játssza, aki elõhívja az okkult erõket, miközben a többrétegû 
filmstruktúrával Eisenstein elõtt is tiszteleg. Melankólia, szenzualitás, 
humor, transz és a szörnyû boszorkányság eredménye.

 LUCIFER FELRAGYOG / LUCIFER RISING (1970-1980)

O.: Michael Cooper. Z.: Bobby Beausoleil és a Freedom Orchestra. Fsz.: 
Miriam Gibril, Donald Cammell, Haydn Couts, Kenneth Anger, Sir Francis 
Rose, Marianne Faithfull, Leslie Huggins. > Anger utolsó, befejezett, 
apokaliptikus hatású fikciós filmje, amelyet Gizehben, Luxorban és 
Angliában forgatott Lucifer megtestesülésérõl, vagyis a fényhozó 
eljövetelérõl, beszakadásáról a világba. Hihetetlenül szuggesztív, 
extatikus, okkult képsorok egyszerre szép és megdöbbentõ végkifejlettel.

----------
  A PROGRAMOKRA NAPIJEGY > 500 FT / DIÁKOKNAK > 300 FT

----------
JÖVÕ HÉTTÕL:
JODOROWSKY
ÉLETMÛ SOROZAT!

Alexandro Jodorowsky filmjei atavisztikus és epikus hallucinációk, 
legtöbbjük a filmtörténet korszakos mestermûvei közé tartozik. Különlegesen 
eredeti, sokkoló látásmódja, az általa kifejlesztett vizionárius filmnyelv 
a nézõt kozmikus filmodüsszeáinak részesévé teszi. Filmjei láttán senki sem 
maradhat közömbös. A meglehetõsen bizarr Jodorowsky-dramaturgiát a 
narráció, a vizualitás, a hatásosan alkalmazott hanghatások és a 
spirituális-pszichedelikus zene összetett hálózata hozza létre, amelynek 
épp olyan természetes része a keleti karate, a pantomim, az akcionizmus, a 
szürrealizmus dekonstrukciója, a különbözõ vallások toposzai és a modern 
költészet, mint éppen a pszichoanalízis parabolái vagy a mágia, amely 
utóbbi sokélû fegyver, a kelléktár egyik félelmetes eszköze az egyház- és 
puritanizmusellenes Jodorowsky kezében. Én azért készítem a filmjeimet, 
amiért az Észak-Amerikaiak legtöbbje a pszichedelikus drogokat használja. 
[&] A nézõt elõbb szét kell zúzni, hogy a film végére újjászülethessen. 
nyiltakozta egy interjúban. Néhány (kissé elfogult) kritikusa szerint 
Jodorowsky olyan géniusz, aki Buñuel, Tarkovszkij, Kuroszava, Fellini, Tod 
Browning, John Waters, Kenneth Anger, Maya Deren és más nagy filmrendezõk 
mûvészeti teljesítményeit képes a saját mûvében homogén egységgé formálni. 
Mindenesetre Jodorowsky olyan a pályatárs Fernando Arrabal jellemzését 
idézve matematikus õrült , akinek szenvedéstörténeteiben a legváratlanabb 
módon és helyzetekben jönnek létre a kapcsolódási pontok, tárulnak fel a 
szimbólumok mögötti mélyebb összefüggések és a modern emberi-mûvészi létet 
alkotó feloldhatatlan ellentétek. Jodorowsky az univerzalitás filmese, 
mûvei archetipikus bibliai-vallásos történeteken alapulnak, amelyekben 
minden kulturális utalás, szimbólumdzsungel, véres erõszak, harc és 
projekció elõbb-utóbb rendezetté válik, értelmet nyer, megvilágosít, még ha 
annak minden rétegét nem is tudjuk mindig szavakba önteni. Filmszörnyeit az 
anarchista Jodorowsky sohasem az aktuális megfelelések szintjén teremti meg 
(ámbár azok sosem mentesek a legkönyörtelenebb társadalomkritikától, így a 
szabadságot is hirdetõ Fando y Lisben felismerhetjük a korabeli, levert 
mexikói diáklázadásokat vagy az El Topóban a santiagói tömegmészárlásokat 
stb.), célja az, hogy újra és újra megnézzük, vagy ahogy õ mondja megegyük 
õket, más és más jelentésszinteket megértve belõlük. Akárcsak 
Jodorowskynak, nekünk is folytonosan taoista-szellemi értelemben úton kell 
lennünk, hogy e szuggesztív életmû befogadása nyomán, személyiségünkben 
erõsödve hassunk mi is a világra. Az apokalipszis most van! Az amerikaiak 
tudják ezt, s azt is, hogy az egyetlen reményünk a repülõ csészealjakban 
van. Tudod, hogyan látom én a világot? Mint egy halott ember. Egy hernyó, 
aki azért halt meg, hogy létrehozzon egy pillangót. Nem megállítanunk kell 
a hernyó haldoklását, hanem segítenünk kell meghalnia azért, hogy a 
pillangó megszülessen. Nekünk a halállal kell táncolnunk. Ez a világ 
halott, és ez nagyon helyes. Nekünk egy nagy, nagy, óriási pillangót kell 
teremtenünk. Te és én, akik errõl beszélgetünk, leszünk e pillangó 
szárnyainak az elsõ mozdulatai. Sõrés Zsolt

 2003. november 8. - 20h

FANDO ÉS LIS / FANDO Y LIS (1967)

2003. november 15. - 20h

A VAKOND / EL TOPO (1970)

2003. november 22. - 20h

A SZENT HEGY / THE HOLY MOUNTAIN (1973)

2003. november 29. - 20h

AGYAR / TUSK (1978)

2003. december 6. - 20h

SZENT VÉR / SANTA SANGRE (1989)

2003. december 13. - 20h

A SZIVÁRVÁNYTOLVAJ / THE RAINBOW THIEF (1990)

2003. december 13. - 22h

A JODOROWSKY EGYÜTTÁLLÁS / LA CONSTELLATION JODOROWSKY (1994)

Rendezte: Louis Mouchet

More information about the Artinfo mailing list