[artinfo] _A_U_R_A_

Tolcsvai Nagy Glória gtolcsvai at millenaris.hu
Mon Oct 27 15:54:35 CET 2003


A C3 Alapítvány, a Millenáris Kht. és a Budapesti Õszi Fesztivál 
tisztelettel meghívja Önt

2003. október 30-án, csütörtökön 18 órára az

A U R A  -  A technikai reprodukálhatóság korszaka után
címû nemzetközi médiamûvészeti kiállítás megnyitójára a Millenáris Parkba.

A kiállítást megnyitja Radnóti Sándor esztéta

Aura, latin szó, magyarul azt jelenti: levegõ. A négy õselem egyike, a 
földi élet nélkülözhetetlen feltétele. Az aura a mai szóhasználatban 
mágikus töltettel rendelkezõ szó: az élõlények láthatatlan, de speciális 
képi eszközökkel állítólag láthatóvá tehetõ burka. Az AURA kiállítás 
azonban e szót mint a filozófus Walter Benjamin egyik központi mûvészeti 
kategóriáját választotta kiindulópontnak. 1936-ban publikált A mûalkotás a 
technikai reprodukálhatóság korszakában címû tanulmányában Benjamin az 
eredeti mûalkotás egyszeri, egyedi megjelenését veti össze a fejlett 
reprodukciós technika révén elõálló változással, mely véleménye szerint az 
aura elvesztéséhez vezet. Hogyan gondolunk a mûtárgyak egyediségére, 
sajátos mûvészi értékére ma, amikor új, technikai médiumokkal létrehozott 
mûalkotásokkal találkozunk? A mûvészeti technikák változásai kétségtelenül 
az érzékelés megváltozásáról tanúskodnak, de végképp le kell-e mondanunk az 
auráról?

A Budapesti Õszi Fesztivál keretében C3 és a Millenáris közös 
bemutatójaként létrejött médiamûvészeti kiállítás több, mint harminc mûvész 
új, illetve Magyarországon még be nem mutatott alkotása segítségével ad 
helyzetképet arról, hol tart ma a digitális technológiát használó mûvészet, 
milyen változást jelent a technikai reprodukció klasszikus korszakához 
képest a digitális információ és kommunikáció.

Kiállító  mûvészek:
Altorjay Gábor, Bakos Gábor, Beöthy Balázs, Luc Courchesne, Domián Gyula, 
El-Hassan Róza, Forgács Péter, Gróf Ferenc, Gyõrfi Gábor, Herczeg Fanni, 
KissPál Szabolcs, Komoróczky Tamás, Langh Róbert, George Legrady, Lendvai 
Ádám, Satoko Moroi - Ryoji Shibata, Németh Hajnal, Ravasz András, Révész 
László László, Schneemeier Andrea/ Christopher Musgrave, Seres Szilvia, 
Sugár János, StAuby Tamás, Szabó Ádám, Szakál Tamás, Szegedy-Maszák 
Zoltán/Fernezelyi Márton, Szövényi Anikó, Tóth Szilvia/Benedek Gáspár, 
Vécsei Júlia/Kupcsik Adrián

+

Rafael Lozano-Hemmer Amodal Suspension címû új interaktív installációja 
november 1 és 24 között az AURA kiállításon felállított terminálról lesz 
elérhetõ, így a látogatók Budapestrõl on-line kapcsolódhatnak a 
Yamaguchiban megvalósuló projekthez.

Koncepció, válogatás, rendezés: Erõss Nikolett, Peternák Miklós

Megtekinthetõ 2003. november 30-ig:
Hétfõtõl péntekig 14.00 órától 22.00 óráig, szombat és vasárnap 10.00 
órától 22.00 óráig.

Millenáris Park, D kiállítási csarnok,

Budapest II., Fény u. 20-22.


www.millenaris.hu

www.aura.c3.hu

More information about the Artinfo mailing list