[artinfo] Kurtág György mesterkurzus

+ b2 at c3.hu
Mon Oct 6 17:33:43 CEST 2003


Meghívó
Kurtág György mesterkurzus a CEU szervezésében  2003. október 13-20.

A budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) új mûvészeti és kulturális 
központja (Center for Arts and Culture, a továbbiakban a Központ) idén 
õsszel kezdi meg mûködését. Létrehozásának több célja van: a Központ új és 
kritikai kutatásokat kezdeményez a mûvészetek és humántudományok 
(határ)területein; kurzusokat és speciális képzést kínál az egyetem 
hallgatói számára; elõadásokat és vitákat kezdeményez a mûvészetek és a 
kulturális politika számos témakörében, melyek nyitottak a szakmai és az 
érdeklõdõ közönség számára; megteremteni kívánja a különbözõ mûvészeti 
ágak  zene, film, irodalom, építészet  sajátos találkozási lehetõségeit, 
melyek speciális kiállításokban, bemutatókban és/vagy mesterkurzusokban 
öltenek testet.

A Központ elsõ nyilvános rendezvényére október közepén kerül sor: október 
13-20. között Kurtág György tart mesterkurzust Csalog Gábor és a Keller 
Quartett részvételével. Kurtág György, a világhírû zeneszerzõ és 
pedagógus  aki egyúttal a CEU „university professor”-a, az intenzív, nyolc 
napos kurzus alkalmával a zeneirodalom néhány klasszikusát elemzi 
kollégáival. „Boncasztalukra” kerülnek Beethoven, Brahms és Bartók mûvei, 
és természetesen Kurtág-darabokat is elemzés alá vetnek. Mindez a zene- és 
kultúrtörténet kontextusában zajlik, így egy-egy szonáta vagy 
concerto-részlet nemcsak puszta illusztrációként szerepel, hanem egy zenei 
mûhely értelmezési folyamatába tekinthetünk be.

A mesterkurzus  mely magyar és angol nyelvû  minden nap két részre oszlik: 
délelõtt 10 és 13 óra, délután pedig 16.30 és 19.30 óra között tart. A 
kurzus helyszíne a Ferencvárosi Ádám Jenõ Zeneiskola díszterme (Budapest, 
IX. Köztelek u. 8.). Megnyitóbeszédet tart október 13-án, délelõtt 10 
órakor Yehuda Elkana, a CEU elnök-rektora.

A részvétel díjtalan, ám minden érdeklõdõtõl elõzetes visszajelzést kérünk.
A mesterkurzus megvalósításában a CEU partnere a Budapest Music Center.


További infomáció:
Sebõk Marcell  igazgató
Center for Arts and Culture, CEU
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Telefon: 327-3279
Fax: 327-3055
E-mail: sebokm at ceu.hu

More information about the Artinfo mailing list