[artinfo] Metszespont Egyesulet Muezumi Beszelgetsek

Süvecz Emese suveczemese at freemail.hu
Thu Nov 20 12:05:13 CET 2003


”Múzeumi beszélgetések”
November 22-én, szombaton délelõtt 11 órakor
beszélgetés Fejõs Zoltánnal, a Néprajzi Múzeum fõigazgatójával.
Helyszín: Néprajzi Múzeum Budapest, 105-ös terem.
A Metszéspont 02 Egyesület nyilvános rendezvénye.

(www.metszespont02.c3.hu)


A Metszéspont 02 Egyesület  fórum kiállítás elméletrõl, - gyakorlatról és 
múzeológiáról, 2002 õszén alakult, Aczél Eszter mûvészettörténész 
kezdeményezésére. Egyesületünk egy nyitott nemzetközi hálózat része, 
melyben kurátorok, közmûvelõdési múzeumi szakemberek, múzeumpedagógusok és 
a terület iránt érdeklõdõk összeköttetése és eszmecseréje folytatódik, 
különös tekintettel Közép Európára.

A bécsi kiindulású hálózat (www.schnitt.org) szándékai szerint a kiállítás 
és a közönség felé történõ közvetítés új meghatározásait keresi, 
szempontokat állít fel a mûfaj értékeléséhez, és a kurátori tevékenység 
meghatározásához. Tevékenységének fõ profilja a hálózatépítés, 
kapcsolatteremtés és közvetítés, eszmecsere, tudományos kutatás és 
innovatív programok, kiállítások megvalósítása.

A november 22-i nyilvános rendezvényünk egy programsorozat része, amelynek 
tervezett célkitûzése, hogy elõsegítse a különbözõ diszciplínákat képviselõ 
múzeumi szakemberek  közötti kommunikációt, feltérképezze a magyar 
múzeológia jelenlegi aktuális témaköreit és szorgalmazza a múzeológia 
tudományának és gyakorlatának korszerû újragondolását.

Egyesületünk 2003 õszén vizsgálódásának tárgyaként a Néprajzi Múzeumot 
választotta. Az elmúlt évek során Fejõs Zoltán igazgatósága alatt mûködõ 
intézményben olyan újszerû kezdeményezések születtek, amelyek méltán 
tarthatnak számot nemcsak a szûkebb szakmai berkek, azaz a néprajz tudomány 
és néprajzi múzeológia, hanem egy szélesebb szakmai fórum figyelmére, 
kritikai analízisére. Beszélgetésünk alkalmával szó lesz arról, hogy mit 
értünk jelenkorkutatás alatt  a jelenkor dokumentációról, azaz a MaDok 
programról  és kiadványról, amelynek a svéd Sumdoc Bulletin szolgált 
elõképül.  Betekintést szeretnénk nyerni néprajzi múzeológia olyan 
kérdéseibe, mint például a tudományos elveknek a múzeumi gyakorlatra tett 
hatásai (modernista múzeum felfogás utáni múzeum -azaz a poszt-múzeum, 
múzeum mint folyamat, múzeum, mint kontaktus zóna témája-; magyar néprajzi 
múzeológiai kánon dekonstrukciójának kérdései, különös tekintettel a 
néprajzi gyûjtemények tudományos perspektíváira, továbbá a múzeumi 
kommunikáció, mint a társadalmi kommunikáció egy lehetséges színterének 
kérdése stb.). Ezen kívül szó lesz még kiállításokról (pl.: Idõképek, 
Kitalált hagyomány) és legelsõsorban olyan általánosabb szakmai 
kérdésekrõl, mint például, a néprajzi múzeológia által felhalmozott 
ismeretanyag miképpen fordítható át “mûvészettörténeti múzeológia” 
szakterületére? Mennyiben újszerû az ún. új múzeológia? Továbbá az 
interdiszciplinaritás szerepe a múzeum tudományban, azaz a múzeum 
tudományoknak (museum studies) milyen szerep juthat a hagyományos 
múzeológia újragondolásában?

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Metszéspont 02  Egyesület
More information about the Artinfo mailing list