[artinfo] Meghívó az acb galéria következő kiállítására - Szarka Péter művei

acb galeria / acb gallery acbinfo at acbgaleria.hu
Mon Nov 17 13:24:56 CET 2003


Az acb galéria bemutatja:

Szarka Péter kiállítását


megnyitó: 2003. november 20., 19.00-21.00

megnyitja:  Spengler Katalin mûgyûjtõ

nyitva: 2003. november 21 - december 12.,
kedd-péntek 14.00-18.00,
valamint elõzetes bejelentkezéssel

afterparty
A megnyitó után szeretettel várjuk a Mûcsarnok Bistro Tilos Klubjába,
amelynek vizuális hátterét ez alkalommal Szarka Péter alkotásaiból
állítják össze a pj-k, azaz a Kiégõ Izzók és Lee Unflyable.
A Malter c. bulin a zenét 22.00 órától dj Sanyi és Zotyka szolgáltatják. A
belépés 500 Ft, de a meghívóhoz mellékelt jeggyel ingyenes!

támogatóink és partnereink:
Irokéz Gyûjtemény, Zwack Borház, Frutta Elettronica, Mûcsarnok Bistro,
Timp Kft.

Szarka Péterrõl és a kiállításról:
Az 1964-ben született Szarka Péter Szombathelyen járt középiskolába és ott
végezte el a tanárképzõ fõiskola rajz szakát. 1985 és 1989 között a
budapesti Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola (ma: Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem) festõ szakának volt hallgatója, ahol 1992-ben fejezte be a
posztgraduális képzést. 1989-tõl az Újlak csoport tagja, egészen annak
1995-ös feloszlásáig.  Amellett, hogy részt vesz a csoport tagjai által
létrehozott kollektív mûvek megalkotásában, Szarka önállóan is dolgozik a
kilencvenes években. Szarka 1991-ben elnyerte a Sub Voce – Elsõ magyar
videóinstalláció kiállítás egyik fõdíját egy elektronikusan vezérelt,
komplex kép-hang információkat átalakító mûalkotással, s az 1990-es évek
közepén több egyéni kiállítással jelentkezett Budapesten. Mûvei a
tömegkultúra, ezen belül egyes zenei stílusok által generált
szubkultúrákra utaltak.

Szarka Péter 1995-96 táján számos táblaképet készített. Ezek
fénymásolással papírra, pauszra vagy mûanyag fóliára készített mûvek,
amelyeket – festõvászon gyanánt – vakkeretre feszített. Rajtuk
lemezborítókról ismert design elemek jelennek meg: angol nyelvû
szleng-szövegek és címek, valamint különbözõ szubkultúrák (adott esetben
lemezkiadók) logói és betûtípusai, zenei és politikai utalások. A mûvek
lényegében kollázsok. Azonban ezek nem különbözõ anyagok fizikai
összeszerkesztése által jöttek létre, hanem a digitális technológia adta
lehetõségek kihasználásával készültek. Szarka a fénymásolót, a szkennert,
a grafikai szoftvereket és a különbözõ anyagokra (papír, pausz, vászon)
nyomtatni képes printereket használta a képalkotáshoz. Az, hogy Szarka
Péter ez idõ tájt készült munkái nem semmisültek meg, mi több, megõrzésre
és katalogizálásra kerültek, a szombathelyi barátok által létrehozott
Irokéz Gyûjteménynek köszönhetõ. Pados Gábor és Pajor Zsolt mintegy tíz
éven át gyûjtötte egyes volt Újlak-tagok mûveit, majd a következõ
mûvészgenerációk felé is megnyitották a kollekciót, amelyet 2001-ben
mutattak be a közönségnek és a szakmának.

Szarka legutóbbi egyéni kiállításai a Szombathelyi Képtárban 2001-ben
(Self Megamix), a dunaújvárosi Kortárs Mûvészeti Intézetben 2002-ben
(Képek a készletbõl) és a Mûcsarnokban (Puha bomba) voltak láthatók. A
szombathelyi anyag táblaképekbõl állt, amelyeken háromdimenziós
tervezéshez használatos szoftverrel Szarka egy katonai temetõ különbözõ
nézõpontú távlati képeit szerkesztette meg. A dunaújvárosi, „készletbõl
válogatott” képek már nem vászonra nyomtatva születtek meg, hanem a Durst
Lambda-technika jóvoltából különösen részletgazdag, kiváló színmélységû,
látványos formátumú printeken. Szarka a 3D-szoftver alkalmazásával nem az
optikai képalkotást - tehát a kamerát - helyettesítõ technikát kívánt
használni. A háromdimenziós teret és az abban lévõ testeket modellezõ
programmal nem hiperreális, a valóságot megközelíteni igyekvõ képi világot
teremt meg. „Nem ás a program mélyébe”, nem kívánja azt maximálisan
elsajátítani.  Mivel terek szerkesztésére, színek meghatározására,
felületek kialakítására, fények és árnyékok szerkesztésére találták ki a
programokat, Szarka ezeket (Poser, Brice) magától értetõdõen mint a
festészet lehetséges technikáit használja. Témái egyfelõl ürügyek a kvázi
festészeti mû létrehozására (katonai temetõ), másfelõl visszatér a korábbi
kritikai, zenei és kulturális vonatkozásokhoz (Hungry Man Is Angry Man,
2002, Politika és Turizmus, 2002). Az elmúlt két évben Szarka tehát
sorozatokat készít, olyanokat, amelyek a „készletben” állnak készenlétben.
A készlet a fõiskolai idõk óta folyamatosan bõvül, s Szarka Péter 2003.
augusztusában a Mûcsarnokban mutatkozott be ismét. Az acb-beli kiállítás
anyaga lényegében megegyezik a fõvárosi tárlaton bemutatott új mûvekkel.

Szarka témái és képsorozatai: Új év, Lázadók szobrai, Hungry Man is Angry
Man (Éhes ember dühös ember), Politika és turizmus, Spacejunk (Ûrszemét).
Ezekre is érvényes a korábbi sorozatok kollázs-jellege. Az Új év
szürreális látomásokból áll, amelyben a karácsony és az újév ünnepének
képei keverednek. A Lázadók szobrai látszólag középületekben álló
szobrokat mutatnak be, amelyeken környezetük fényei és színei tükrözõdnek.
Különös, azonosíthatatlan idõsíkban és helyen létezõ épületekrõl,
kultúráról mesél Szarka, olyanról, amely a sci-fi filmek és a kortárs
design egyvelege. Az Ûrszemetek óriási nyomatok, amelyek fekete mezejében
azonosíthatatlan törmelékek sodródnak az ûr sötét mélységeiben.


életrajz és információ:
www.irokezcollection.hu
www.acbgaleria.hu

acb
kortárs mûvészeti galéria
H-1068 Budapest, VI. ker., Király u. 76., T: (1) 413 7608,
www.acbgaleria.hu, acbinfo at acbgaleria.hu
-- 
acb
Kiraly u. 76. H-1068 Budapest, Hungary
ph:(36) 1-413-7608
acbinfo at acbgaleria.hu
www.acbgaleria.hu
More information about the Artinfo mailing list