[artinfo] Meghívó

Wagner Anna wagner@gkm.hu
Mon, 03 Feb 2003 19:09:49 +0100


Információs Nap

2003 február 6. csütörtök, 14.30
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Honvéd u. 13.-15. Könyvtár


A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) művészek, építészek,
környezetvédelmi és egyéb társadalmi szervezetek versenypályázatait
várja. Ezennel meghívjuk a GKM Információs napjára, ahol részletes
információkat adunk a pályázat körülményeiről, illetve bemutatjuk a
tervezett projektek hátterét.

A GKM felelősségi körébe tartozik a gazdaságpolitika reformja. A GKM
célja, hogy segítséget nyújtson a tervgazdaságból piacgazdaságba tartó
átmenet folyamatának lezárásához és segítse a magyar vállalkozókat,
vállalatokat a Közös Piac kihívásaival való megbirkózásban.

A GKM tervezett reformjai a magyar polgárok többségének életére
jelentős hatással lesznek. A magyar kis- és középvállalkozóknak teret
kell szerezniük az európai Közös Piacon. Újra kell értelmeznünk a vasút
szerepét a ritkábban lakott vidékeken, és meg kell találnunk a módot a
MÁV újjászervezésére.

Magyarország történelmi változások felé halad.  Ezért történelmi
jelentőségű döntések meghozatalára van szükség, és minden polgár
közreműködése kívánatos ahhoz, hogy Magyarország EU-tagállammá válása
sikeres lehessen. Olyan emberekre van szükségünk, akik a problémákat új
megvilágításba helyezik, akik a változásokról folyó társadalmi vitának
új fókuszt adnak. Új módszereket keresünk ahhoz, hogy az embereket
bevonhassuk a változásokról szóló párbeszédbe.

A GKM azért indította e kísérleti projektsorozatot, hogy új párbeszédek
kialakulását ösztönözze, amelyek emberek szélesebb rétegét tudják
bevonni a társadalmi szintű párbeszédbe, mint azt a jelenlegi különböző
társulások, civil szervezetek megtenni képesek. Szükségünk van művészek,
társadalomtudósok, szociális munkások segítségére; felelősségteljes és
társadalmi kérdések iránt érzékeny emberekre, akik segítenek az új
problémák megfogalmazásában, az erről folyó párbeszéd beindításában.
Segítségre van szükségünk ahhoz, hogy a régi problémákat új
megvilágításba helyezve társadalmi szinten kerülhessenek
középpontba ezek a kérdések.

A GKM körvonalazni szeretné a művészek, tudósok, vállalkozások, illetve
államigazgatási szervek közötti lehetséges együttműködési illetve
partneri kapcsolatokat. A kísérleti programsorozat feladata, hogy
tisztázza az állam szerepét és felelősségét ebben a folyamatban.

E meghívás előkészítéseképpen a GKM köztisztviselők, művészek,
művelődésszervezők, társadalomtudósok, építészek és egyéb
szakterületek képviselőinek bevonásával folytatott megbeszéléseket a
társadalmi párbeszéd kiszélesítésének lehetőségeiről olyan módon,
hogy e hálózatok tevékenysége vitát indít olyan különböző társadalmi
csoportok és polgárok között, amelyek rendszerint nem vesznek részt a
közügyek megtárgyalásában.  Megpróbáltuk körvonalazni, hogy milyen
körülményeknek kell megváltozni a konstruktív párbeszéd
kialakulásának, kiszélesítésének érdekében.  Kísérletet tettünk
azon kommunikációs csatornák, médiumok és ismeretek beazonosítására, ami
a közügyek és közös problémák konstruktív megvitatásához szükséges.  Az
eddigiekről további információ található a www.gkm.hu/gk/index_.ujd
Internet-címen.

A jelen meghívóra érkező válaszokból kiderülhet, hogy a művészek,
vállalatok, állami szervek, tudományos intézmények, illetve diákok
képesek-e olyan partnerségeket kialakítani, amelyekben megindulhat a
problémák különböző szemszögből való átvizsgálása. E projektek lehetővé
tehetik, hogy az egyébként kívülálló csoportok elég ösztönzést nyerjenek
a párbeszédbe való belépésre, és szembenézzenek a változás
kihívásaival.

Megjelenésére feltétlenül számítunk, kérjük, hogy részvételi szándékát
2003. február 5-ig jelezze a hope@gkm.hu e-mail címre.

Üdvözlettel,


Wagner Anna
GKM Stratégiai információs főigazgatóság
wagner@gkm.hu
T: 374 2994
F: 331 4735