[artinfo] Artpool P60 - DIXI PARTY

Artpool artpool@artpool.hu
Mon, 02 Sep 2002 18:16:53 +0100


--------------4BD768AFE843A31891105DE1
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
---------------------------------------------------------------------------------------------------

    2002. szeptember 12-én 18 órától - Artpool P60
       (Budapest VI., Paulay Ede u. 60.).

             DIXI PARTY
   AZ ARTPOOLBA KERÜLT DIXI-DOKUMENTUMOK BEMUTATÓJA
             ----------

       Dixirôl bôvebben l. Szônyei Tamás:
 "Sötétben káprázó jelenés" Dixi - Gémes János (1943-2002)
        c. írását a Magyar Narancsban
  http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0226eletmod3

-

Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52.

--------------4BD768AFE843A31891105DE1
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>2002
- A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica">2002. szeptember 12-&eacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l
- Artpool P60</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">(Budapest VI., Paulay Ede u. 60.).</font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+3>DIXI
PARTY</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">AZ ARTPOOLBA KER&Uuml;LT DIXI-DOKUMENTUMOK
BEMUTAT&Oacute;JA</font></b>
<br>----------
<p><font face="Arial,Helvetica">Dixir&ocirc;l b&ocirc;vebben l. Sz&ocirc;nyei
Tam&aacute;s:</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">"S&ouml;t&eacute;tben k&aacute;pr&aacute;z&oacute;
jelen&eacute;s" Dixi - G&eacute;mes J&aacute;nos (1943-2002)</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">c. &iacute;r&aacute;s&aacute;t a Magyar
Narancsban</font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0226eletmod3">http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0226eletmod3</a></font></font></center>

<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>-</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
t&eacute;r 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest
23, Pf. 52.</font></font></html>

--------------4BD768AFE843A31891105DE1--