[artinfo] Parallel Valosagok - Artpool P60 (2002.okt.24.-tol)

Artpool artpool@artpool.hu
Sun, 20 Oct 2002 19:05:21 +0100


--------------1FA781424DE3D6F8D0200F1E
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 a Budapesti Őszi Fesztivál programjában: Artpool P60 (Bp.
          VI. Paulay E. u. 60.)

       2002. október 24. - november 15.

           PARALLEL VALÓSÁGOK
              5+1=2
        MAIL, etc., FLUX (art) WORLD

       Megnyitó: október 24-én, 18 órától

    Az Artpool P60 kiállítótérben az "5+1=2" című
   kiállítás-esemény, a 40 éves (1962-2002) nemzetközi
 fluxus-megemlékezésekhez kapcsolódik. A kiállítás 5+1 téma
 köré szervezôdik: kétség/kettôsség - kételkedés/kétely -
    szimmetriák - disszimmetria/szimmetriasértés -
paradoxon/paranormális jelenségek és más parallel valóságok.
 A valóságos térben - és a virtuálisban, az interneten is -
  egy egységes egész világkép jelenik meg az egymástól
 függetlenül létezô, de egymásra hatni tudó elképzelésekbôl
         összeszerelôdô projektben.

            megtekinthetô:
    október 25., 30., november 6., 8., 13., 15-én
          16 és18 óra között.


 ------------------------------------------------------------

        Artpool Művészetkutató Központ
          http://www.artpool.hu
       Budapest VI., Liszt Ferenc ter 10.
     tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
     Postal address: 1277 Budapest 23, Pf. 52

--------------1FA781424DE3D6F8D0200F1E
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>--------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>&nbsp;2002
- A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB --------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>a <a href="http://www.festivalcity.hu/bof2002/magyar.html">Budapesti
&Otilde;szi Fesztiv&aacute;l</a> programj&aacute;ban: Artpool P60 (Bp.
VI. Paulay E. u. 60.)</font></font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">2002. okt&oacute;ber 24. - november
15.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#6C18B0"><font size=+3>PARALLEL
VAL&Oacute;S&Aacute;GOK</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#6C18B0"><font size=+2>5+1=2</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#6C18B0">MAIL, etc., FLUX
(art) WORLD</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>Megnyit&oacute;:
okt&oacute;ber 24-&eacute;n, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</font></font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica">Az Artpool P60 ki&aacute;ll&iacute;t&oacute;t&eacute;rben
az "5+1=2" c&iacute;m&ucirc; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-esem&eacute;ny,
a 40 &eacute;ves (1962-2002) nemzetk&ouml;zi fluxus-megeml&eacute;kez&eacute;sekhez
kapcsol&oacute;dik. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s <a href="http://www.artpool.hu/ketseg/5+1=2/temak.html">5+1
t&eacute;ma</a> k&ouml;r&eacute; szervez&ocirc;dik: k&eacute;ts&eacute;g/kett&ocirc;ss&eacute;g
- k&eacute;telked&eacute;s/k&eacute;tely - szimmetri&aacute;k - disszimmetria/szimmetrias&eacute;rt&eacute;s
- paradoxon/paranorm&aacute;lis jelens&eacute;gek &eacute;s m&aacute;s
parallel val&oacute;s&aacute;gok. A val&oacute;s&aacute;gos t&eacute;rben
- &eacute;s a virtu&aacute;lisban, az interneten is - egy egys&eacute;ges
eg&eacute;sz vil&aacute;gk&eacute;p jelenik meg az egym&aacute;st&oacute;l
f&uuml;ggetlen&uuml;l l&eacute;tez&ocirc;, de egym&aacute;sra hatni tud&oacute;
elk&eacute;pzel&eacute;sekb&ocirc;l &ouml;sszeszerel&ocirc;d&ocirc; projektben.</font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>megtekinthet&ocirc;:</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>okt&oacute;ber
25., 30., november 6., 8., 13., 15-&eacute;n</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>16
&eacute;s18 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</font></font></font></b>
<br>&nbsp;
<p>
<hr WIDTH="100%">
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
ter 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postal address: 1277 Budapest
23, Pf. 52</font></font></center>

<p><br>
<br></html>

--------------1FA781424DE3D6F8D0200F1E--