[artinfo] meghivo / Jeremie Gindre

Studio studio@c3.hu
Fri, 11 Oct 2002 14:33:08 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000B_01C27133.1E5AE7A0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=20
2002. okt=F3ber 15-=E9n, kedden 18 =F3r=E1t=F3l

J=E9r=E9mie Gindre (CH)

diavet=EDt=E9ses el=F5ad=E1st tart munk=E1ikr=F3l a St=FAdi=F3ban (1077 =
Budapest, Rottenbiller u. 35., 1-es kaputelefon), melyre minden =
=E9rdekl=F5d=F5t szeretettel v=E1runk!

A Genfben =E9l=F5 fiatal k=E9pz=F5m=FBv=E9sz fot=F3i =E9s =
install=E1ci=F3i =E1ltal=E1ban egy-k=E9t k=E9pbe, jelenetbe s=FBr=EDtve =
mondanak el r=F6vid t=F6rt=E9neteket, forgatnak ki megszokott =
jelent=E9seket, tesznek nevets=E9gess=E9 felesleges beidegz=F5d=E9seket. =
Gindre a St=FAdi=F3 vend=E9gek=E9nt egy h=F3napot t=F6lt Budapesten. Az =
itt k=E9sz=FClt =FAj "t=F6rt=E9net"  - melynek f=F5szerepl=F5je =
ez=FAttal a H=F5s=F6k ter=E9n l=E1that=F3 H=E9t vez=E9r szoborcsopor - a =
St=FAdi=F3 Gal=E9ri=E1ban lesz l=E1that=F3.

(J=E9r=E9mie Gindre a St=FAdi=F3 Genf - Budapest csereprogramj=E1nak =
=F6szt=F6nd=EDjasak=E9nt tart=F3zkodik Budapesten. A St=FAdi=F3 =
Gal=E9ri=E1ban okt=F3ber 22-=E9n ny=EDl=F3 ki=E1ll=EDt=E1s, amelyen az =
=F6v=E9 mellet Gyenis Tibor, Koronczi Endre =E9s Menesi Attila =FAj =
m=FBvei is szerepelnek, az "attitudes c/o budapest" ki=E1ll=EDt=E1s- =
=E9s programsorozat r=E9sze.)
=20

------=_NextPart_000_000B_01C27133.1E5AE7A0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2920.0" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><FONT face=3DArial size=3D2>&nbsp;
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>2002. okt=F3ber 15-=E9n, kedden 18 =
=F3r=E1t=F3l</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><BR><STRONG>J=E9r=E9mie Gindre=20
(CH)</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><BR>diavet=EDt=E9ses el=F5ad=E1st tart =
munk=E1ikr=F3l a=20
St=FAdi=F3ban (1077 Budapest, Rottenbiller u. 35., 1-es kaputelefon), =
melyre minden=20
=E9rdekl=F5d=F5t szeretettel v=E1runk!</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><BR>A Genfben =E9l=F5 fiatal =
k=E9pz=F5m=FBv=E9sz fot=F3i =E9s=20
install=E1ci=F3i =E1ltal=E1ban egy-k=E9t k=E9pbe, jelenetbe s=FBr=EDtve =
mondanak el r=F6vid=20
t=F6rt=E9neteket, forgatnak ki megszokott jelent=E9seket, tesznek =
nevets=E9gess=E9=20
felesleges beidegz=F5d=E9seket. Gindre a St=FAdi=F3 vend=E9gek=E9nt egy =
h=F3napot t=F6lt=20
Budapesten. Az itt k=E9sz=FClt =FAj &#8222;t=F6rt=E9net&#8221;&nbsp; - =
melynek f=F5szerepl=F5je ez=FAttal a=20
H=F5s=F6k ter=E9n l=E1that=F3 H=E9t vez=E9r szoborcsopor - a St=FAdi=F3 =
Gal=E9ri=E1ban lesz=20
l=E1that=F3.</FONT><FONT face=3DArial size=3D2><BR></DIV></FONT>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>(J=E9r=E9mie Gindre a =
St=FAdi=F3&nbsp;Genf - Budapest=20
csereprogramj=E1nak =F6szt=F6nd=EDjasak=E9nt tart=F3zkodik Budapesten. A =
St=FAdi=F3 Gal=E9ri=E1ban=20
okt=F3ber 22-=E9n ny=EDl=F3 ki=E1ll=EDt=E1s, amelyen az =F6v=E9 mellet =
Gyenis Tibor, Koronczi=20
Endre =E9s Menesi Attila =FAj m=FBvei is szerepelnek, az "attitudes c/o =
budapest"=20
ki=E1ll=EDt=E1s- =E9s programsorozat r=E9sze.)</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial=20
size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></FONT></FONT></DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_000B_01C27133.1E5AE7A0--