[artinfo] Fwd: NIEUWS/NEWS from Montevideo/Amsterdam (fwd)

Adele Eisenstein adele@c3.hu
Tue, 26 Feb 2002 13:58:31 +0100


>---------- Forwarded message ----------
>Date: Tue, 26 Feb 2002 12:37:35 +0200
>From: "Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts"
>   <mailing@montevideo.nl>
>Subject: [spectre] NIEUWS/NEWS from Montevideo/Amsterdam
>
>(complete Dutch info below)
>
>
>NEWS
>
>1    Expert meeting, reflections on the format of exhibition making
>This site is in Dutch only.
>
>2    Artist in Residence
>Starting in 2002, the media lab at the Netherlands Media Art Institute,
>Montevideo/Time Based Arts is offering artists from The Netherlands and
>other countries the possibility of carrying out investigations in three
>areas:
>=B7    Streaming media
>=B7    Wireless applications
>=B7    3D applications
>Artistic concept, innovation and cooperation are to be central in these
>investigations. Preference will be given to research which makes use of
>"open source" and that develops "tools" which will be available for further
>use. Investigations that have an interdisciplinary character will also
>receive preference. The artists will be working together with Dutch
>universities and academies in the research. For more information contact
>the new coordinator if the Artlab Gaby Wijers gaby@montevideo.nl or check
>www.montevideo.nl/www/english/artistinresidence.htm
>
>3    www.visualsensations.nl
>Visual Sensations is an information portal started by the Netherlands Media
>Art Institute on the VJ culture: a complex world were the image is divers,
>new and constantly changing. The Visual Sensations website shows the
>diversity inside the VJ culture and searches for places where change is
>taking place. Who are the ones working as VJ, what kind of material is
>being used, and what is the perspective of the =91outside=92 world on the=
 VJ
>phenomenon? A special mailing list gives the user the opportunity to react,
>give remarks or suggestions. Visual Sensations is in a constant state of=
 flux.
>www.visualsensations.nl
>
>4    New staff
>New staff at the Netherlands Media Art Institute:
>Jojanneke Gijsen, exhibitions, jojanneke@montevideo.nl
>Marloes de Valk, education from March 1st, marloes@montevideo.nl
>Gaby Wijers, research/preservation, gaby@montevideo.nl
>Theus Zwakhals, collection/distribution, theus@montevideo.nl
>
>5    New price lists
>The new pricelist for the Post production and the Rental facilities are=20
>on-line
>Post production www.montevideo.nl/www/english/editing.htm
>Rental www.montevideo.nl/www/english/rental.htm
>
>
>NIEUWS
>
>1.   Expert meeting, reflections on the format of exhibition making
>Het Nederlands Instituut voor Mediakunst organiseerde op vrijdag 14
>december 2001 een expert meeting. Zes jonge vakgenoten waren gevraagd om
>hun idee=EBn te =91pitchen=92 over alternatieve en/of innovatieve
>tentoonstellingsmodellen binnen instellingen voor hedendaagse beeldende
>kunst. Uitgenodigd waren: Lisette Smits, curator Casco, Utrecht; Suzanne
>van de Ven, curator Cargo, Amsterdam; Rutger Wolfson, directeur De
>Vleeshal, Middelburg; Gijs Muller, kunstenaar, Amsterdam; Domeniek Ruiters,
>kunstcriticus, Metropolis M en Tanja Elstgeest, curator Witte de With,
>Rotterdam. Een samenvattend webartikel geschreven door Arne Hendriksz is te
>vinden op een speciaal voor de avond gemaakte website.
>www.montevideo.nl/www/expert/expert.html
>
>2.   Artist in Residence
>Het medialab van het Nederlands Instituut voor Mediakunst biedt vanaf 2002
>kunstenaars uit binnen- en buitenland de mogelijkheid onderzoek uit voeren
>op drie gebieden:
>=B7    Streaming media
>=B7    Wireless Applications
>=B7    3d toepassingen
>Het artistieke concept, innovatie en samenwerking staan daarbij centraal.
>De voorkeur gaat uit naar onderzoek dat gebruik maakt van =93open source=94=
 en
>dat =93tools=94 ontwikkelt die voor verder gebruik beschikbaar zijn.
>Onderzoeken met een interdisciplinair karakter hebben de voorkeur. In het
>onderzoek werkt de kunstenaar samen met Nederlandse Universiteiten en
>Academies. Meer informatie over het Artist in Residence is op te vragen bij
>de nieuwe Artlab co=F6rdinator Gaby Wijers gaby@montevideo.nl
>of www.montevideo.nl/www/dutch/artistinresidence.htm
>
>3.   www.visualsensations.nl
>Visual Sensations is een informatie portal opgezet door het Nederlands
>Instituut voor Mediakunst over de VJ cultuur: een complexe wereld waarin de
>beeldtaal die gebruikt wordt divers, nieuw en voortdurend in ontwikkeling
>is. De Visual Sensations website toont de verscheidenheid binnen de VJ
>cultuur en laat zien waar en welke ontwikkelingen plaatsvinden. Wie houden
>zich er mee bezig, wat voor materiaal en media gebruiken zij en hoe wordt
>er vanuit de =91buitenwereld=92 naar het DJ/VJ fenomeen gekeken? Visual
>Sensations is in a constant state of flux.
>www.visualsensations.nl
>
>4.   Nieuwe medewerkers
>Nieuwe medewerkers bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst:
>Jojanneke Gijsen, tentoonstellingen, jojanneke@montevideo.nl
>Marloes de Valk, educatief medewerker per 1 maart, marloes@montevideo.nl
>Gaby Wijers, onderzoek/conservering, gaby@montevideo.nl
>Theus Zwakhals, collectie/distributie, theus@montevideo.nl
>
>5.   Nieuwe prijslijsten
>De nieuwe prijslijsten voor de postproductie en verhuur faciliteiten staan
>on-line.
>Postproductie www.montevideo.nl/www/dutch/editing.htm
>Verhuur www.montevideo.nl/www/dutch/rental.htm
>
>---------------------------------------------------------------------------=
-----
>----
>Netherlands Media Art Institute
>Montevideo/Time Based Arts
>Keizersgracht 264
>NL 1016 EV Amsterdam
>The Netherlands
>T +31 (0)20 6237101
>F +31(0)20 6244423
>E info@montevideo.nl
>http://www.montevideo.nl
>
>
>
>______________________________________________
>SPECTRE list for media culture in Deep Europe
>Info, archive and help:
>http://coredump.buug.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre