[artinfo] Az utolsó ablakzsiráf

+ b2@c3.hu
Mon, 25 Feb 2002 16:09:25 +0100


--=====================_8913647==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


>
>
>MEGH=CDV=D3
>
>
>
>
>
>Ha az USA a n=E9pek koh=F3ja, akkor Kelet-Eur=F3pa a n=E9pek roncstelepe.
>
>
>
>  2002. febru=E1r 26-=E1n, kedden 18 =F3rakor ny=EDlik Az utols=F3=
 ablakzsir=E1f=20
> interakt=EDv ki=E1ll=EDt=E1s a Ludwig M=FAzeumban. Zilahy P=E9ter t=F6bb=
 mint h=FAsz=20
> eur=F3pai  =E9s amerikai nagyv=E1rosban vend=E9gszerepelt cd-romja a=
 k=F6zponti=20
> eleme a k=EDs=E9rletez=F6 kedv=FC ki=E1ll=EDt=E1snak, mely a n=E9z=F6=
 =E1ltal ir=E1ny=EDtott=20
> interakt=EDv mozin k=EDv=FCl, az erre az alkalomra k=E9sz=FClt alkot=E1sok=
 k=F6zt=20
> bemutat egy iskolai m=E1sz=F3k=F6t=E9len megk=F6zel=EDthet=F6 holdat.
>
>Ki=E1ll=EDt=F3 m=FCv=E9szek: Zilahy P=E9ter, Fuchs Tam=E1s, Langh R=F3bert.=
 Fell=E9p T=F3th=20
>J=F3zsef sz=EDnm=FCv=E9sz. A megnyit=F3 men=FCje: bet=FCleves,=
 pisk=F3tatekercs =E9s pezsg=F6.=20
>A ki=E1ll=EDt=E1s megtekinthet=F6 m=E1rcius 24-ig.
>
><http://www.ludwigmuseum.hu>www.ludwigmuseum.<http://www.ludwigmuseum.hu>hu

--=====================_8913647==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<blockquote type=3Dcite cite><br>
<br>
<font face=3D"arial" size=3D2><div align=3D"center">
MEGH=CDV=D3<br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
&nbsp;<br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
&nbsp;<br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
Ha az USA a n=E9pek koh=F3ja, akkor Kelet-Eur=F3pa a n=E9pek roncstelepe.=
 <br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
&nbsp;<br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
&nbsp;2002. febru=E1r 26-=E1n, kedden 18 =F3rakor ny=EDlik <i>Az utols=F3
ablakzsir=E1f</i> interakt=EDv ki=E1ll=EDt=E1s a Ludwig M=FAzeumban. Zilahy =
P=E9ter
t=F6bb mint h=FAsz eur=F3pai&nbsp; =E9s amerikai nagyv=E1rosban vend=E9gszer=
epelt
cd-romja a k=F6zponti eleme a k=EDs=E9rletez=F6 kedv=FC ki=E1ll=EDt=E1snak,=
 mely a n=E9z=F6
=E1ltal ir=E1ny=EDtott interakt=EDv mozin k=EDv=FCl, az erre az alkalomra k=
=E9sz=FClt
alkot=E1sok k=F6zt bemutat egy iskolai m=E1sz=F3k=F6t=E9len megk=F6zel=EDthe=
t=F6
holdat.&nbsp;&nbsp; <br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
Ki=E1ll=EDt=F3 m=FCv=E9szek: Zilahy P=E9ter, Fuchs Tam=E1s, Langh R=F3bert.=
 Fell=E9p T=F3th
J=F3zsef sz=EDnm=FCv=E9sz. A megnyit=F3 men=FCje: bet=FCleves,=
 pisk=F3tatekercs =E9s
pezsg=F6. A ki=E1ll=EDt=E1s megtekinthet=F6 m=E1rcius 24-ig.<br>
</div>
<br>
<div align=3D"center">
<a href=3D"http://www.ludwigmuseum.hu">www.ludwigmuseum.</a><a href=3D"http:=
//www.ludwigmuseum.hu">hu</a>
</font></blockquote></html>

--=====================_8913647==_.ALT--