[artinfo] KAFF 2002 Junius 12-16.

Seres Szilvia szseres@c3.hu
Thu, 21 Feb 2002 12:00:35 +0100


VI. Kecskemeti Animacios Filmfesztival
Jelentkezesi hatarido:
2002. janu=E1r 1 - m=E1rcius 10.

Letoltheto nevezesilap:
http://www.naplopok.hu/%7Epaja/kaff/kaff2002_nevez.htm

A jelentkez=E9s felt=E9telei:
A Fesztiv=E1lra benevezett alkot=E1soknak a k=F6vetkez=F5 felt=E9teleknek k=
ell
megfelelni=FCk:
(1) A benevezett alkot=E1soknak "kock=E1r=F3l kock=E1ra" kell k=E9sz=FClni=
=FCk,
bele=E9rtve a sz=E1m=EDt=F3g=E9pes grafikai anim=E1ci=F3t is.
(2) A benevezett alkot=E1sok 35 mm filmen vagy BETA SP videoszalagon
ker=FClnek bemutat=E1sra a versenyen. a) A 35mm-es filmeknek 3m-es befut=F3=
val
kell rendelkezni=FCk.
b) A BETA SP videoszalagoknak egy 3 perces sz=EDnes =E9s egy 5 m=E1sodperce=
s
fekete sz=EDnr=E1csozattal kell kezd=F5dni=FCk. Csak BETA SP PAL form=E1tum=
ot
fogadunk el.
c) Kiz=E1r=F3lag el=F5zs=FBriz=E9sre megfelel=F5 a VHS form=E1tum! A VHS vi=
deoszalagokat
szabv=E1ny 3/4 inch-es kazett=E1n v=E1rjuk PAL form=E1tumban.

(3) Csak a 1999. febru=E1r 1. ut=E1n befejezett munk=E1kat fogadunk el.
(4) Amennyiben a film magyar tulajdonjoga t=F6bb mint 50%, akkor az alkot=
=E1s
a magyar versenybe nevezhet=F5. Teh=E1t a magyar nyelv=FB nevez=E9si lapot =
t=F6ltse
ki. Amennyiben a film magyar tulajdonjoga kevesebb mint 50%, akkor az
alkot=E1s kiz=E1r=F3lag a III. Nemzetk=F6zi Eg=E9szest=E9s Film =E9s TV Spe=
cial
versenybe nevezhet=F5. Teh=E1t az angol nyelv=FB nevez=E9si lapot t=F6ltse =
ki.
(Term=E9szetesen akkor, ha a film megfelel a fent eml=EDtett kateg=F3ri=E1k=
nak.)

(5) Szerz=F5i joggal v=E9dett szerepl=F5k, irodalmi forgat=F3k=F6nyvek, zen=
e, stb.
nem haszn=E1lhat=F3k az alkot=E1sban a szerz=F5i jog tulajdonos=E1nak hozz=
=E1j=E1rul=E1sa
n=E9lk=FCl. A hozz=E1j=E1rul=E1s beszerz=E9s=E9nek elmulaszt=E1sa eset=E9n =
az alkot=E1st
kiz=E1rjuk a versenyb=F5l.
(6) Minden film- vagy videoszalagnak csak egy alkot=E1st szabad
tartalmaznia.
(7) M=E1s fesztiv=E1lokon d=EDjazott alkot=E1sokat is elfogadunk. Ebben az =
esetben
az =F6sszes d=EDjat r=E9szletesen fel kell sorolni a jelentkez=E9si lapon.

4. Jelentkez=E9s menete:
(1) A jelentkez=E9si lapokat kit=F6ltve, a filmekkel/videokkal egy=FCtt, k=
=E9rj=FCk
a Fesztiv=E1l Iroda c=EDm=E9re k=FCldje.
Minden munk=E1b=F3l 2 =E1ll=F3k=E9pet (fekete-feh=E9ret vagy sz=EDneset), l=
ehet=F5leg
diapozit=EDv vagy legal=E1bb 300dpi felbont=E1s=FA =E9s 32 bit sz=EDnm=E9ly=
s=E9g=FB vagy 8
bit sz=FCrke=E1rnyalatos JPG k=E9pet, =E9s 2 f=E9nyk=E9p=E9t (5=D75) a rend=
ez=F5r=F5l
mell=E9keljen.
A fent eml=EDtett anyagokat ak=E1r floppy disk-en, CD-ROM-on, ZIP disk-en v=
agy
e-mail csatol=E1sk=E9nt elk=FCldve ill. szem=E9lyesen =E1tadva v=E1rjuk a F=
esztiv=E1l
Irod=E1ba.
(2) Narr=E1ci=F3t vagy p=E1rbesz=E9det tartalmaz=F3 alkot=E1sokhoz k=E9rj=
=FCk, csatoljon
dial=F3glist=E1t. Amennyiben a narr=E1ci=F3 vagy p=E1rbesz=E9d nem a Feszti=
v=E1l
hivatalos nyelv=E9n folyik, akkor a dial=F3glista angol ford=EDt=E1s=E1t k=
=E9rj=FCk
mell=E9kelje. A szervez=F5 bizotts=E1g nagyra =E9rt=E9keli, ha a filmek vag=
y
szalagok tartalmaznak angol vagy magyar feliratot. A sz=F6veg form=E1tumoka=
t
ak=E1r lev=E9lben, faxon, elektronikus form=E1ban elk=FCldve vagy szem=E9ly=
esen
=E1tadva v=E1rjuk a Fesztiv=E1l Irod=E1ba.
(3) Minden alkot=E1shoz k=FCl=F6n jelentkez=E9si lapot kell kit=F6lteni.
(4) Nincs nevez=E9si d=EDj.
(5) A jelentkez=E9si lapok m=E1solhat=F3k.
(6) Az alkot=E1sokat az al=E1bbiak szerint k=E9rj=FCk elk=FCldeni: a) Filme=
k:
I. Minden - egy alkot=E1st tartalmaz=F3 - 35 mm-es filmet bobin k=F6r=E9 ke=
ll
felcs=E9v=E9lni. A film elej=E9n vil=E1gosan l=E1that=F3v=E1 kell tennie az=
 alkot=E1s
c=EDm=E9t.
II. Minden filmet f=E9mdobozba, megfelel=F5 sz=E1ll=EDt=E1si csomagol=E1sba=
n k=FCldje.
b) Videoszalagok:
I. Minden kazetta egy alkot=E1st tartalmazhat.
II. Minden kazett=E1n vil=E1gosan fel kell t=FCntetni a film c=EDm=E9t. III=
=2E Minden
kazett=E1t a megfelel=F5 sz=E1ll=EDt=E1si csomagol=E1sban k=FCldje.

(7) Minden film/videoszalag a k=FCld=F5 kock=E1zat=E1val ker=FCl elk=FCld=
=E9sre. Az
ut=E1nv=E9tellel k=FCld=F6tt alkot=E1sokat elutas=EDtjuk.
(8) A jelentkez=E9si lapoknak =E9s a filmeknek/videoknak az al=E1bbi id=F5p=
ont
k=F6z=F6tt kell a Fesztiv=E1l Irod=E1ba =E9rkezni=FCk:

2002. janu=E1r 1 - m=E1rcius 10.

(2) A v=E1logat=E1s 2002. m=E1rcius 10-=E9vel kezd=F5dik.
(3) A hivatalos verseny 2002. j=FAnius 12-16-ig tart.
(4) A Nemzetk=F6zi El=F5zs=FBri =E9s a Nemzetk=F6zi Zs=FBri d=F6nt=E9sei v=
=E9glegesek,
reklam=E1ci=F3nak helye nincs.

7. Fesztiv=E1l d=EDjak:
(1) A fesztiv=E1l d=EDjai:
FESZTIV=C1L NAGYD=CDJ
Kateg=F3ria d=EDjak:
REKL=C1MFILM, F=D5C=CDM, SZIGN=C1L
R=D6VIDFILM
TV SOROZAT
TV SPECIAL
EG=C9SZEST=C9S FILM
K=FCl=F6nd=EDjak:
LEGJOBB ELS=D5FILM
LEGSZ=CDNVONALASABB K=C9PI FORMANYELV
LEGJOBB FORGAT=D3K=D6NYV
LEGJOBB ZENE
LEGJOBB ANIM=C1CI=D3S MUNKA
MAGYAR FILMKRITIKUSOK D=CDJA
GYERMEKZS=DBRI D=CDJA
FELN=D5TT K=D6Z=D6NS=C9G D=CDJA


14. A jelentkez=E9si anyagokat k=E9rj=FCk az al=E1bbi c=EDmre k=FCldje:

KECSKEM=C9TI ANIM=C1CI=D3S FILMFESZTIV=C1L 2002 Fesztiv=E1l Iroda
6000 Kecskem=E9t Liszt Ferenc u. 21.
Tel.: +36 76/481-788 Fax: +36 76/481-787
E-mail: kfilm@mail.datanet.hu
Web: www.kecskemetfilm.hu/festival

Szervezok:
Mikul=E1s Ferenc
Sch=FCtt Rita
Elekes Gy=F6rgyi


*****************************************************
Seres Szilvia, Tel.: 06309-894-917
C=B3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z utca 9.
H-1537 Budapest, Pf. 419
Tel: 4887070, Fax: 214-6872
*****************************************************