[artinfo] Táncház

Kalyi Jag RME kalyijag@mail.datanet.hu
Tue, 12 Feb 2002 15:27:48 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0031_01C1B3D9.D39AD7A0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=20
Khamoro Cig=E1ny T=E1nc St=FAdi=F3

 Cig=E1ny t=E1ncst=FAdi=F3 indul 2002, febru=E1r 13.-=E1n, a Kalyi Jag =
Roma Nemzetis=E9gi Szakiskol=E1ban, (Budapest, 1068, Fels=F5erd=F5sor =
utca 6.).

A tanfolyamokon a k=F6vetkez=F5 cig=E1ny t=E1ncokat lehet megtanulni:

-     Szatm=E1ri cig=E1ny t=E1ncok, (Nagyecsed)

-     Szatm=E1ri cig=E1nyos cs=E1rd=E1s,

-     Cig=E1ny botol=F3,

-     Rom=E1niai csinger=E1l=E1s.

Egy-egy t=E1ncdialektus megtanul=E1sa, k=E9t h=F3nap, heti k=E9t =
alkalommal, szerda =E9s p=E9ntek 16 =F3r=E1t=F3l 19 =F3r=E1ig.

A tanfolyam r=E9szv=E9teli d=EDja, k=E9t h=F3napra, (16 alkalom) =
9600,-forint/f=F5.

     Jelentkezni lehet telefonon:=20

Szitai M=E1ria: 06-30-224-8055

Farkas Zsolt: 06-20-361-5140.

Minden jelentkez=F5t szeretettel v=E1runk.

=20


------=_NextPart_000_0031_01C1B3D9.D39AD7A0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2919.6307" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>&nbsp;
<P align=3Dcenter class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: center"><B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Khamoro Cig=E1ny =
T=E1nc=20
St=FAdi=F3<?xml:namespace prefix =3D o ns =3D =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office"=20
/><o:p></o:p></SPAN></U></B></P>
<P align=3Dcenter class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: center"><B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><SPAN=20
style=3D"TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN></o:p></SPAN></U></B><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal">Cig=E1ny t=E1ncst=FAdi=F3 indul =
2002, febru=E1r=20
13.-=E1n, a Kalyi Jag Roma Nemzetis=E9gi Szakiskol=E1ban, (Budapest, =
1068,=20
Fels=F5erd=F5sor utca 6.).<o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">A tanfolyamokon a =
k=F6vetkez=F5=20
cig=E1ny t=E1ncokat lehet megtanulni:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; =
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-list: Ignore">-<SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Szatm=E1ri =
cig=E1ny t=E1ncok,=20
(Nagyecsed)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; =
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-list: Ignore">-<SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Szatm=E1ri =
cig=E1nyos=20
cs=E1rd=E1s,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; =
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-list: Ignore">-<SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Cig=E1ny=20
botol=F3,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; =
mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-list: Ignore">-<SPAN=20
style=3D"FONT: 7pt 'Times New =
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Rom=E1niai=20
csinger=E1l=E1s.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Egy-egy =
t=E1ncdialektus=20
megtanul=E1sa, k=E9t h=F3nap, heti k=E9t alkalommal, <B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal">szerda =E9s p=E9ntek 16 =
=F3r=E1t=F3l<SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>19 =
=F3r=E1ig.<o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">A tanfolyam =
r=E9szv=E9teli d=EDja,=20
k=E9t h=F3napra, (16 alkalom) 9600,-forint/f=F5.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><U>Jelentkezni lehet telefonon: <o:p></o:p></U></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Szitai M=E1ria:=20
06-30-224-8055<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Farkas Zsolt:=20
06-20-361-5140.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Minden =
jelentkez=F5t=20
szeretettel v=E1runk.<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><B=20
style=3D"mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: =
10.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P></FONT></DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0031_01C1B3D9.D39AD7A0--