[artinfo] Waliczky Tamas vetitese es eloadasa

C3 Information info@c3.hu
Fri, 6 Dec 2002 10:49:06 +0100


A C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont Alap=EDtv=E1ny tisztelet=
tel megh=EDvja
=D6nt

Waliczky Tam=E1s
Hal=E1sz =E9s a feles=E9ge

c=EDmu anim=E1ci=F3s filmj=E9nek vet=EDt=E9s=E9re
2002. december 10-=E9n 18 =F3r=E1ra  C3 audit=F3rium=E1ba.
A vet=EDt=E9s ut=E1n Waliczky Tam=E1s  tart eload=E1st =FAjabb munk=E1ir=F3=
l.

A Hal=E1sz =E9s a feles=E9ge 2000-ben elnyerte a Gyori M=E9diawave fesztiv=
=E1l elso
d=EDj=E1t anim=E1ci=F3s film kateg=F3ri=E1ban, =E9s az Asolo-I Film Fesztiv=
=E1l elso d=EDj=E1t
videomuv=E9szet kateg=F3ri=E1ban 2001-ben.

A muv=E9sz  Anim=E1ci=F3k az internetre c=EDmu ki=E1ll=EDt=E1sa 2003 janu=
=E1r 26-ig
tekintheto meg munkanapokon 12-20 =F3r=E1ig a C3 Gal=E9ri=E1ban.

C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont
Budapest, 1014, Orsz=E1gh=E1z u. 9.
telefonsz=E1m: 488 70 70

www.c3.hu
www.waliczky.com