[artinfo] (no subject)

czolibel@freemail.hu czolibel@freemail.hu


M E G H I V =D3

A Monostori Er=F5d Kht megh=EDvja =F6nt
Dunai Kil=E1t=F3 c=EDm=FB
ARTFORT miniFESZTIV=C1LJ=C1NAK
z=E1r=F3 esem=E9ny=E9re=20
2002 augusztus 24-=E9re 13 =F3r=E1ra a kom=E1romi Monostori Er=F5dbe=20

Ekkor tekinthet=F5 meg:

IRSAI ZSOLT (Marosv=E1s=E1rhely, Rom=E1nia) A vend=E9g c=EDm=FB=
 install=E1ci=F3ja

=E9s=20

A M=C1SIK PARADICSOM III. c=EDm=FB performansz=20
szerepl=F5k: KRUPA S=C1NDOR =E9s V=C1RSZEGI TIBOR
zene: MEZEI SZIL=C1RD (br=E1csa) =E9s MALINA Ervin (b=F6g=F5)=20

A Monostori Er=F5d az 1-es au=F3=FAtr=F3l k=F6zel=EDthet=F5 meg, vagy a=
 vas=FAt=E1llom=E1sr=F3l
gyalog a Duna parton Gy=F5r fel=E9. =C9rdemes hozni t=FAra=F6lt=F6zetet =E9s=
 eleml=E1mp=E1t.=20

    _  __________________ ____ _____________
   / \ |  \  |  |   / __ \ |  \  |
   /  \ |____/  |  |____/ / \ \|____/  |
  /_____\|  \  |  |  \ \__/ /|  \  |
  /    |  \  |  |   \____/ |  \  |

Monostori Er=F5d
2900 Kom=E1rom, Dunapart 1. Pf. 18.
Tel/Fax 34 540-582, 540-583
V=E9csi Nagy Zolt=E1n mobilja: 06 30 263 1878
------------------------------------------------------------
Ve'csi Nagy Zolta'n=20
Hatvany Lajos Mu'zeum, Hatvan;
Tel/fax: 37/346 293=20
MAMU" Ta'rsasa'g, Budapest; =20
ARTFORT Monostori Ero"d, Koma'rom;=20
mobil: 30 2631878; posta: 3000 Hatvan, Tab=E1n u. 28. IV. 17.