[artinfo] 1:10 Galéria

+ b2@c3.hu
Thu, 11 Apr 2002 15:31:58 +0200


--=====================_240872486==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

a
Knoll Gal=E9ria Budapest bemutatja
Barbara Sturm projektj=E9t:

1:10 Gal=E9ria

+
Be=F6thy Bal=E1zs
Gerhes G=E1bor
Schneemeier Andrea
Szab=F3 Dezs=F5

Megnyit=F3: 2002 =E1prilis 11, 19 =F3ra

Megtekinthet=F5: 2002 =E1prilis 11 - j=FAnius 1 k=F6z=F6tt
Nyitva: kedd-p=E9ntek: 14-18.30, szombat: 11-14


A projekt a m=FBv=E9szek =E9s a gal=E9ri=E1k k=F6z=F6tti egy=FCttm=FBk=F6d=
=E9s k=E9rd=E9seire =E9s=20
probl=E9m=E1ira f=F3kusz=E1l.

Barbara Sturm m=FBve egy gal=E9riamodell, a sz=F3 szoros =E9s =E1tvitt=
 =E9rtelm=E9ben. A=20
Knoll Gal=E9ria vend=E9gek=E9nt annak ter=E9be egy m=E9retar=E1nyos makettet=
 helyez, s=20
budapesti m=FBv=E9szeket k=E9r fel, hogy =E1ll=EDtsanak ki e mini-t=E9rben.

Szab=F3 Dezs=F5 egy fot=F3 m=E9retar=E1nyos m=E1s=E1t mutatja be =FAj=
 sorozat=E1b=F3l, Gerhes=20
G=E1bor "Szorgos Erd=F5" c=EDm=F5 munk=E1j=E1nak egyik modellj=E9t helyezi a=
 t=E9rbe.=20
Schneemeier Andrea vide=F3ja a modell gal=E9ria peepshow jelleg=E9t=
 hasznalja ki,=20
Be=F6thy Bal=E1zs hetvenh=E1rmas k=E9p-id=E9zete a rakt=E1rajt=F3n =E1t=
 kacsint fel=E9nk.

Az 1:10 Gal=E9ria m=E1r bemutat=E1sra ker=FClt a 2001-es Kunstwien-en =E9s a=
=20
Kunstverein Salzburgban Iris Andraschek, Regula Dettviler, Anita Fricek,=20
Christian Kan Konzett =E9s Sabine Marte osztr=E1k m=FBv=E9szek=
 k=F6zrem=FBk=F6d=E9s=E9vel.

A Knoll Gal=E9ria oly m=F3don m=FBk=F6dik egy=FCtt Barbara Sturm=
 projektj=E9vel, hogy=20
egyr=E9szt teret biztos=EDt a megjelen=E9s=E9nek, besz=E9lget=E9seket,=
 f=F3rumokat=20
szervez a ki=E1ll=EDt=E1shoz, m=E1sr=E9szt leford=EDttatta =E9s kiadja a=
 m=FAzeumok,=20
gal=E9ri=E1k =E9s m=FBv=E9szek k=F6z=F6tti egy=FCttm=FBk=F6d=E9s eur=F3pai=
 szab=E1lygy=FBjtem=E9ny=E9t,=20
amely hi=E1nyp=F3tl=F3 a hazai m=FBv=E9szeti sz=EDnt=E9ren.

1 : 10 Gal=E9ria: http://www.t0.or.at/~onetoten

Knoll Gal=E9ria
Liszt Ferenc t=E9r 10
H-1061 Budapest
T+F: 2673842

--=====================_240872486==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
a<br>
Knoll Gal=E9ria Budapest bemutatja<br>
Barbara Sturm projektj=E9t:<br>
<br>
1:10 Gal=E9ria<br>
<br>
+<br>
Be=F6thy Bal=E1zs<br>
Gerhes G=E1bor<br>
Schneemeier Andrea<br>
Szab=F3 Dezs=F5<br>
<br>
Megnyit=F3: 2002 =E1prilis 11, 19 =F3ra<br>
<br>
Megtekinthet=F5: 2002 =E1prilis 11 - j=FAnius 1 k=F6z=F6tt<br>
Nyitva: kedd-p=E9ntek: 14-18.30, szombat: 11-14<br>
<br>
<br>
A projekt a m=FBv=E9szek =E9s a gal=E9ri=E1k k=F6z=F6tti egy=FCttm=FBk=F6d=
=E9s k=E9rd=E9seire =E9s
probl=E9m=E1ira f=F3kusz=E1l.<br>
<br>
Barbara Sturm m=FBve egy gal=E9riamodell, a sz=F3 szoros =E9s =E1tvitt =E9rt=
elm=E9ben.
A Knoll Gal=E9ria vend=E9gek=E9nt annak ter=E9be egy m=E9retar=E1nyos makett=
et
helyez, s budapesti m=FBv=E9szeket k=E9r fel, hogy =E1ll=EDtsanak ki e
mini-t=E9rben.<br>
<br>
Szab=F3 Dezs=F5 egy fot=F3 m=E9retar=E1nyos m=E1s=E1t mutatja be =FAj=
 sorozat=E1b=F3l, Gerhes
G=E1bor &quot;Szorgos Erd=F5&quot; c=EDm=F5 munk=E1j=E1nak egyik modellj=E9t=
 helyezi a
t=E9rbe. Schneemeier Andrea vide=F3ja a modell gal=E9ria peepshow jelleg=E9t
hasznalja ki, Be=F6thy Bal=E1zs hetvenh=E1rmas k=E9p-id=E9zete a rakt=E1rajt=
=F3n =E1t
kacsint fel=E9nk.<br>
<br>
Az 1:10 Gal=E9ria m=E1r bemutat=E1sra ker=FClt a 2001-es Kunstwien-en =E9s a
Kunstverein Salzburgban Iris Andraschek, Regula Dettviler, Anita Fricek,
Christian Kan Konzett =E9s Sabine Marte osztr=E1k m=FBv=E9szek
k=F6zrem=FBk=F6d=E9s=E9vel.<br>
<br>
A Knoll Gal=E9ria oly m=F3don m=FBk=F6dik egy=FCtt Barbara Sturm=
 projektj=E9vel, hogy
egyr=E9szt teret biztos=EDt a megjelen=E9s=E9nek, besz=E9lget=E9seket, f=F3r=
umokat
szervez a ki=E1ll=EDt=E1shoz, m=E1sr=E9szt leford=EDttatta =E9s kiadja a m=
=FAzeumok,
gal=E9ri=E1k =E9s m=FBv=E9szek k=F6z=F6tti egy=FCttm=FBk=F6d=E9s eur=F3pai s=
zab=E1lygy=FBjtem=E9ny=E9t,
amely hi=E1nyp=F3tl=F3 a hazai m=FBv=E9szeti sz=EDnt=E9ren.<br>
<br>
1 : 10 Gal=E9ria:
<a href=3D"http://www.t0.or.at/~onetoten" eudora=3D"autourl"><font color=3D"=
#0000FF"><u>http://www.t0.or.at/~onetoten</a></font></u>
<br>
<br>
Knoll Gal=E9ria<br>
Liszt Ferenc t=E9r 10 <br>
H-1061 Budapest <br>
T+F: 2673842 <br>
</html>

--=====================_240872486==_.ALT--