[artinfo] meghivo

czolibel@freemail.hu czolibel@freemail.hu


Tisztelettel meghivjuk =D6nt =E9s kedves bar=E1tait
November 23-=E1n, p=E9nteken 17 =F3r=E1ra
S=DCK=D6SD FERENC
(1933-1972)
fest=F5m=FBv=E9sz=20
ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3j=E1ra

Megnyitja: Piroska Csaba fest=F5m=FBv=E9sz

Kaszin=F3 Gal=E9ria, Gy=F6ngy=F6s, F=F5 t=E9r 9.
Tel: (37) 500-510
Megtekinthet=F5: 2001. december 4-ig.
------------------------------------------------------------
Ve'csi Nagy Zolta'n=20
Hatvany Lajos Mu'zeum, Hatvan;=20
ARTFORT Monostori Ero"d, Koma'rom;=20
MAMU" Ta'rsasa'g, Budapest; =20
mobil: 30 2631878; posta: 3000 Hatvan, Bajza u 13.

=C9rz=F5l=E9nyek! A l=E9lek fedez=E9keibe!=20
Find shelter in the trenches of the soul!