[artinfo] Fwd: ICA-D: Meglepetes 2

Andrea Szekeres asz@c3.hu
Wed, 14 Nov 2001 11:49:08 +0100


>-----Original Message-----
>From: ICA-D [mailto:ica-d@dunanet.hu]
>Sent: Wednesday, November 14, 2001 8:37 AM
>Subject:
>
>Sajt=F3anyag
>
>
>Kort=E1rs M=FBv=E9szeti Int=E9zet- Duna=FAjv=E1ros
>Meglepet=E9s 2
>
>Megnyit=F3: 2001.november 30. 18 =F3ra
>
>Ki=E1ll=EDt=F3 m=FBv=E9szek:
>Artworld Anonymous, Domoinic Eichler, Eike, Jeppe Hein, Gyenis Tibor,=
 Menesi
>Attila / Christoph Rauch, Lendvai =C1d=E1m, Antje Majewsky, N=E9meth=
 Hajnal,
>Albrect Shafer, Szil Istv=E1n, Olav Westphalen, Eva Maria Wilde.
>
>Ingyenes busz indul a megnyit=F3ra a M=FBegyetem F=F5bej=E1rata el=F5l,=
 november
>30.-=E1n, 16-=F3rakor.
>
>
>Meglepet=E9s
>Ki=E1ll=EDt=E1s- =E9s esem=E9nysorozat h=E1rom helysz=EDnen
>
>A rekl=E1mipar =E9s a sz=F3rakoztat=F3 film m=FBfajainak egyik kulcsfogalma=
 a
>"fordulat". A n=E9z=F5 a megszokott narrat=EDva illetve cselekm=E9ny sor=E1=
n olyan
>elemmel tal=E1lkozik, amely megv=E1ltoztatja az addigiakban kialak=EDtott
>k=E9pzet=E9t a szerepl=F5r=F5l, az esem=E9nyr=F5l vagy jelenetr=F5l. A=
 megh=F6kkent=E9snek ez
>a m=F3dja a figyelem fenntart=E1s=E1nak eszk=F6ze, ami =E9rdekl=F5d=E9s=FCn=
k
>folyamatoss=E1g=E1t is biztos=EDtja az alkot=E1s szeml=E9l=E9se sor=E1n. A=
 v=E1ratlan
>elt=E9r=E9s a megszokott=F3l olyannyira alapeleme lett e m=FBfajoknak, hogy=
 gyakran
>n=E9mi csal=F3dotts=E1ggal =E1llunk fel a TV vagy a moziv=E1szon el=F5l, ha=
 nincs
>r=E9sz=FCnk meglepet=E9sben.
>
>A k=E9pz=F5m=FBv=E9szet a huszadik sz=E1zad folyam=E1n szint=E9n gyakran=
 =E9lt a
>megh=F6kkent=E9s eszk=F6z=E9vel. Ennek c=E9lja legt=F6bbsz=F6r a n=E9z=F5=
 =E9rzelmi =E1llapot=E1nak
>befoly=E1sol=E1sa volt,  ami a klasszikus avantg=E1rd idej=E9n provokat=EDv=
 sz=E1nd=E9kot
>is mutatott. A 21. sz=E1zad elej=E9re azonban a m=FBv=E9szeti ir=E1nyzatok,=
 a
>magasm=FBv=E9szet =E9s a popkult=FAra egym=E1st =E1that=F3 elmozdul=E1sai=
 r=E9v=E9n a helyzet
>alapvet=F5en megv=E1ltozott.
>
>A "Meglepet=E9s" c=EDm=FB ki=E1ll=EDt=E1s sorozat kett=F5s c=E9l t=FBz ki=
 maga el=E9. A fiatal
>n=E9met =E9s magyar m=FBv=E9szek p=E1rhuzamos t=F6rekv=E9seinek bemutat=E1s=
a mellett c=E9lja,
>hogy a m=FBv=E9szet fogalm=E1nak mai alakul=E1s=E1r=F3l, kiterjeszt=E9s=E9r=
=F5l besz=E9ljen.
>Ennek eszk=F6ze a "meglepet=E9s", mely a megjelen=E9s =FAjszer=FB m=F3djait=
 mutatja
>mik=F6zben figyelmet gerjeszt. Nem titkolt sz=E1nd=E9kunk, hogy olyan=
 bemutat=F3kat
>=E1ll=EDtsunk =F6ssze, amelyeken a m=FBv=E9szi megnyilv=E1nul=E1sok=
 =E9lm=E9nyszer=FB
>befogad=E1s=E1ra ny=EDlik alkalom.
>
>A ki=E1ll=EDt=E1ssorozat olyan innovat=EDv, fiatal m=FBv=E9szek munk=E1it=
 mutatja be,
>akik els=F5sorban nem a k=E9pz=F5m=FBv=E9szet megszokott form=E1inak=
 haszn=E1lat=E1ra
>koncentr=E1lnak, hanem a m=FB ereje, hat=E1sa, a kifejez=E9s pontoss=E1ga=
 =E9rdek=E9ben
>szokatlan m=F3dszereket vetnek be, kiterjesztik a megszokott m=FBform=E1kat=
,
>figyelm=FCk a kontextusra is ir=E1nyul. A magasm=FBv=E9szet =E9s a=
 popkult=FAra
>eszk=F6zt=E1ra mellett h=E9tk=F6znapi tapasztalatok t=E1rh=E1z=E1b=F3l is=
 mer=EDtenek. =C9ppen
>ez=E9rt ezek a m=FBvek b=E1rki sz=E1m=E1ra, el=F5zetes ismeretek n=E9lk=FCl=
 is k=F6nnyen
>megk=F6zel=EDthet=F5ek. Ez az attit=FBd nemcsak a m=FBv=E9szetr=F5l=
 alkotott hagyom=E1nyos
>fogalmainkat helyezik =FAj megvil=E1g=EDt=E1sba, de a globaliz=E1ci=F3
>kih=EDv=E1sainak h=E1l=F3j=E1ban verg=F5d=F5 int=E9zm=E9nyeket is sz=E1mos=
 k=E9rd=E9s el=E9 =E1ll=EDtja:
>Hogyan kommunik=E1l egy gal=E9ria, egy m=FAzeum a k=F6z=F6ns=E9g=E9vel?=
 Hogyan mutassunk
>be "m=E9dia-technol=F3gi=E1kat" haszn=E1l=F3 m=FBveket hagyom=E1nyos=
 ki=E1ll=EDt=E1si
>k=F6rnyezetben? Van-e alternat=EDv=E1ja az exkluz=EDv, dr=E1ga =E1ruk=E9nt
>materializ=E1l=F3d=F3 m=FBt=E1rgynak? Hogyan v=E1ltozik a m=FBv=E9szet=
 szerepe =E9s funkci=F3ja
>a 21. sz=E1zad realit=E1s=E1ban?
>
>A ki=E1ll=EDt=E1sok a bemutatni k=EDv=E1nt m=FBv=E9szi attit=FBd=
 k=F6vetkezt=E9ben nagyr=E9szt
>erre az alkalomra k=E9sz=FCl=F5 m=FBvekb=F5l =E1llnak. A Kort=E1rs=
 M=FBv=E9szeti M=FAzeum /
>Ludwig M=FAzeumban megrendez=E9sre ker=FCl=F5 esem=E9nyen pedig els=F5sorba=
n a m=FBv=E9szek
>szem=E9lyes k=F6zrem=FBk=F6d=E9s=E9vel a helysz=EDnen sz=FClet=F5 m=FBvek=
 l=E1that=F3ak.
>
>Helysz=EDnek:
>Meglepet=E9s 1: 2001. november 6 - 30,  St=FAdi=F3 Gal=E9ria, Budapest -=
 ki=E1ll=EDt=E1s
>Meglepet=E9s 2: 2001. november 30 - 2002 janu=E1r 17, Kort=E1rs M=FBv=E9sze=
ti
>Int=E9zet, Duna=FAjv=E1ros - ki=E1ll=EDt=E1s
>Meglepet=E9s 3: 2001. december 4, 19 =F3ra, Kort=E1rs M=FBv=E9szeti M=FAzeu=
m / Ludwig
>M=FAzeum, Budapest: Safy Sniper (VDJ performance), Gyenis Tibor
>(performance), Klaus Weber (kihelyezett vet=EDt=E9sek, install=E1ci=F3). +
>meglepet=E9s r=E9sztvev=F5k lehets=E9gesek.
>
>Kur=E1torok
>Be=F6thy Bal=E1zs, Diana Baldon, Moln=E1r Edit, Petr=E1nyi Zsolt
>
>Az esem=E9nyek a "Kelet - nyugati d=EDv=E1n - m=FBv=E9szidentit=E1s a 21.=
 sz=E1zadban" c.
>rendezv=E9nysorozat keret=E9ben ker=FClnek megrendez=E9sre. A projektet=
 t=E1mogatja
>az Allianz Kulturstiftung =E9s a Goethe Institut Budapest.
>
>
>