[artinfo] Eloadas a C3-ban: A latas sorozat

Melyi Jozsef melyi@c3.hu
Mon, 05 Nov 2001 15:48:49 +0100


--=====================_16889355==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

El=F5ad=E1s a C3-ban

november 7, 18.00:

Vizu=E1lis perceptu=E1lis folyamatok =E9s neur=E1lis mechanizmusok k=F6z=F6t=
ti kapcsolat
Dr. Kov=E1cs Gyula =E9s Dr. Vidny=E1nszky Zolt=E1n el=F5ad=E1sa

Detekci=F3s =E9s diszkrimin=E1ci=F3s k=FCsz=F6b=F6k
Kontextu=E1lis =E9s figyelmi folyamatok
Tanul=E1s, eml=E9kezet, k=E9pzelet =E9s vizu=E1lis tudat

1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z utca 9.

A L=C1T=C1S

a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s=20
kognit=EDv folyamatok
http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html

El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban
Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a vizu=E1lis percepci=F3 =E9s=
 megismer=E9s=20
ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a l=E1t=E1s k=F6zponti=
 idegrendszeri=20
feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az el=F5ad=E1sok=
 a l=E1t=E1s=20
alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s mechanizmusainak le=EDr=E1sa=
 ut=E1n a=20
leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel szerzett adatokat ismerteti, k=FCl=F6=
n=F6s=20
tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos =84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1l=
is=20
jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k, percepci=F3s zavarok) magyar=E1zat=E1ra.=
 El=F5ad=E1sainkban=20
kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben j=E1rulnak hozz=E1 ezen leg=FAjabb=
 eredm=E9nyek olyan=20
magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az=
 eml=E9kezet,=20
d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek, tudat, valamint a vizu=E1lis m=FBv=E9szi=
 l=E1t=E1sm=F3d.
--=====================_16889355==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<font size=3D5><b>El=F5ad=E1s a C3-ban<br>
<br>
</font><font size=3D4>november 7, 18.00:<br>
<br>
</b><i>Vizu=E1lis perceptu=E1lis folyamatok =E9s neur=E1lis mechanizmusok k=
=F6z=F6tti
kapcsolat <br>
</font></i><font face=3D"Georgia" size=3D5><b>Dr. Kov=E1cs Gyula =E9s Dr.
Vidny=E1nszky Zolt=E1n el=F5ad=E1sa<br>
<br>
</font></b><font face=3D"Georgia" size=3D4>Detekci=F3s =E9s diszkrimin=E1ci=
=F3s
k=FCsz=F6b=F6k<br>
Kontextu=E1lis =E9s figyelmi folyamatok<br>
Tanul=E1s, eml=E9kezet, k=E9pzelet =E9s vizu=E1lis tudat<br>
<br>
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z utca 9.<br>
<br>
</font><font size=3D6><b><div align=3D"center">
A L=C1T=C1S<br>
<br>
</font><font size=3D5>a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy<br>
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s
kognit=EDv folyamatok<br>
</font></b><font color=3D"#0000FF"><u><a=
 href=3D"http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html</a><br>
<br>
</font></u><font size=3D5><b>El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban<br>
</font></b><font size=3D4>Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a viz=
u=E1lis
percepci=F3 =E9s megismer=E9s ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a=
 l=E1t=E1s k=F6zponti
idegrendszeri feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az
el=F5ad=E1sok a l=E1t=E1s alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s
mechanizmusainak le=EDr=E1sa ut=E1n a leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel=
 szerzett
adatokat ismerteti, k=FCl=F6n=F6s tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos
=84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1lis jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k,=
 percepci=F3s zavarok)
magyar=E1zat=E1ra. El=F5ad=E1sainkban kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben=
 j=E1rulnak hozz=E1
ezen leg=FAjabb eredm=E9nyek olyan magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k
meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az eml=E9kezet, d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek,=
 tudat, valamint
a vizu=E1lis m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d.<br>
<br>
<br>
<br>
</font></html>

--=====================_16889355==_.ALT--