[artinfo] Imagina 2002

Andrea Szekeres asz@c3.hu
Wed, 19 Dec 2001 12:04:30 +0100


--=====================_5862399==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

A h=EDr forr=E1sa: Kondor Val=E9ria, project manager, iTV:
A jelentkez=E9si hat=E1rid=F5t meghosszabb=EDtott=E1k 2001. december 20-ig
IMAGINA AWARDS 2002
Az iTV =E9s a Monte Carlo Telev=EDzi=F3s Fesztiv=E1l k=F6z=F6sen versenyt=
 szervez. Az=20
Imagina d=EDjat azoknak a videos =E9s filmes produkci=F3knak =EDt=E9lik,=
 amik=20
digit=E1lisan k=E9sz=EDtett elemekre (1) =E9p=FClnek vagy digit=E1lis=
 special effectet=20
tartalmaznak (2). A verseny Monte Carloban ker=FCl megrendez=E9sre 2002.=20
Febru=E1r 12 =E9s 14 k=F6z=F6tt, az Imagina 2002 Nemzetk=F6zi Digit=E1lis=
 Alkot=E1sok=20
Fesztiv=E1lja keret=E9ben. A fesztiv=E1l vezet=F5s=E9ge szeretn=E9=
 kiterjeszteni a=20
r=E9sztvev=F5k k=F6r=E9t a magyar alkot=F3kra is ehhez partnernek az iTV=
 csatorn=E1t=20
k=E9rte fel a magyarorsz=E1gi el=F5v=E1logat=E1s megszervez=E9s=E9re.
=B7    Nevez=E9s
A verseny mindenki sz=E1m=E1ra nyitott.
=B7    Jel=F6l=E9s
Minden munka indulhat a versenyben, ami tartalmaz digit=E1lisan k=E9sz=EDtet=
t=20
elemeket =E9s digit=E1lis special effecteket.
1 digit=E1lisan k=E9sz=EDtett elemek, amik valamilyen sz=E1m=EDt=F3g=E9pes=
 technika=20
=E1ltal, =E9s nem hagyom=E1nyos =FAton k=E9sz=FCltek. (3D anim=E1ci=F3,=
 Flash, stb. )
2 special effect olyan k=E9pkezel=E9st jelent, ahol digit=E1lis effektek=20
jelennek meg.

Az el=F5zs=FBri fenntartja a jogot, hogy kiz=E1rja a versenyb=F5l azokat a=
=20
munk=E1kat, amik egy sorozat k=FCl=F6nb=F6z=F5 epiz=F3djai, valamint azok az=
 alkot=E1sok,=20
amik egy =E9vvel r=E9gebben k=E9sz=FCltek. Egy d=EDjkateg=F3ri=E1ba csak egy=
 filmet jel=F6l=20
az el=F5zs=FBri.
=B7    Magyarorsz=E1gi el=F5v=E1logat=E1s
A p=E1ly=E1zat =E9s a nevez=E9si lap bek=FCld=E9si hat=E1rideje az=
 el=F5v=E1logat=E1sra: 2001.=20
december 17.
A bead=E1s/bek=FCld=E9s helysz=EDne:
iTV
Budapest 1126
B=F6sz=F6rm=E9nyiu.20-22. 5.emelet.

Az alkot=E1s c=EDm=E9t, hossz=E1t =E9s a szerz=F5t fel kell t=FCntetni a=
 csomagol=E1son =E9s=20
a kazett=E1n. A hi=E1nyosan kit=F6lt=F6tt jelentkez=E9si lapokat nem vessz=
=FCk figyelembe.
A kazett=E1kat post=E1n, vagy szem=E9lyesen lehet eljuttatni a fenti c=EDmre=
.=20
Azokat az alkot=E1sokat, amik nem ker=FCltek kiv=E1logat=E1sra, k=E9r=E9sre,=
=20
v=E1laszbor=EDt=E9k mell=E9kel=E9s=E9vel visszak=FCldj=FCk. Ehhez k=E9rj=FCk=
, hogy a teljes=20
n=E9v, c=EDm =E9s telefonsz=E1m vil=E1gosan legyen felt=FCntetve a kazett=E1=
n =E9s a=20
bor=EDt=E9kon. Az el=F5v=E1logat=E1son =E1tjutott alkot=E1sokat tov=E1bb=EDt=
juk az Imagina=20
r=E9sz=E9re. Ennek felt=E9tele, hogy a p=E1ly=E1z=F3k a kik=FCld=E9s el=F5tt=
 kit=F6lts=E9k az=20
Imagina hivatalos jelentkez=E9si lapj=E1t.
=B7    Technikai felt=E9telek
A jelentkez=F5k a k=F6vetkez=F5 m=F3don k=FCldhetik be alkot=E1saikat:=
 DigitBeta,=20
BetaSP Pal vagy DV. K=E9rj=FCk VHS m=E1solatot k=FCldjenek a szalagok mell=
=E9 a=20
k=F6nnyebb kezelhet=F5s=E9g =E9rdek=E9ben.
=B7    Zs=FBriz=E9s
A v=E1logat=E1s h=E1rom l=E9pcs=F5ben t=F6rt=E9nik. Az els=F5, a magyar=
 el=F5v=E1logat=F3, a=20
m=E1sodik a monac=F3i el=F5v=E1logat=F3 =E9s a harmadik a monac=F3i=
 zs=FBriz=E9s.
A v=E1logat=F3 bizotts=E1g feladata el=F5v=E1logatni a filmeket a zs=FBrinek=
. A zs=FBri=20
fenntartja jogot, hogy ne adjon ki minden ki=EDrt d=EDjat, =E9s ha=
 sz=FCks=E9ges,=20
akkor =FAj d=EDjkateg=F3ri=E1t jel=F6lj=F6n meg.
=B7    Szavaz=E1s
Minden kateg=F3ri=E1ban egy d=EDjazottat v=E1laszt a zs=FBri. A zs=FBritagok=
 nevei az=20
Imagina el=F5tt legal=E1bb egy h=F3nappal nyilv=E1noss=E1gra lesznek hozva.=
 A=20
zs=FBritagok egy=E9nileg szavaznak. A szavaz=E1s eredm=E9nye 2002. Febru=E1r=
 14-=E9n=20
ker=FCl kihirdet=E9sre az Imagina D=EDjkioszt=F3 =DCnneps=E9gen a Salle des=
=20
Princes-ben, a Grimaldi Forumon Monacoban.
A magyarorsz=E1gi el=F5v=E1logat=E1st 2001. December 20-=E1n tartjuk. A=
 v=E1logat=E1s=20
eredm=E9ny=E9t az iTV websitej=E1n k=F6zz=E9 tessz=FCk, =E9s az alkot=F3kat=
 t=E1j=E9koztatjuk.
=B7    D=EDjaz=E1s
A zs=FBri az Imagina Nagyd=EDj=E1ra =E9s m=E1s Imagina D=EDjakra jel=F6l=
 munk=E1kat. A=20
d=EDjakra val=F3 hivatalos v=E1logat=E1sban azok a munk=E1k szerepelnek,=
 amiket az=20
el=F5zs=FBri bev=E1logatott.
A hivatalos v=E1logat=E1s nyilv=E1nos =E9s legal=E1bb egy h=F3nappal az=
 Imagina el=F5tt=20
lesz Monacoban.

Az IMAGINA NAGYD=CDJAT b=E1rmely alkot=E1s elnyerheti, amiben t=FCkr=F6z=F5d=
nek a jelen=20
anim=E1ci=F3s trendek mind technikai, mind m=FBv=E9szi szinten.

A ZS=DBRI D=CDJ=C1T az az alkot=E1s nyeri el, ami nem f=E9r bele egyetlen=
 kateg=F3ri=E1ba=20
sem, m=E9gis a zs=FBri elfogadta.

A LEGJOBB RENDEZ=C9S d=EDj=E1t az az alkot=F3 kapja, aki felv=E1llal egy=
 t=F6rt=E9netet=20
=E9s azt a saj=E1t m=FBv=E9szi eszk=F6zeivel fejezi ki.

A LEGJOBB ANIM=C1CI=D3 D=CDJA azt az alkot=E1st illeti, amiben az anim=E1ci=
=F3ra nagy=20
hangs=FAly van fektetve, legyen az b=E1rmilyen t=EDpus=FA anim=E1ci=F3s=
 technika,=20
hagyom=E1nyos kulcs-f=E1zisolt, motion
capture, vagy morphol=F3d=E1sra alapul=F3. A c=E9l, a munka a teljes=
 eg=E9sz=E9t, nem=20
csak a munka mennyis=E9g=E9t figyelembe venni.

A LEGJOBB EUR=D3PAI ALKOT=C1S d=EDj=E1t eur=F3pai produkci=F3 kapja,=
 f=FCggetlen=FCl=20
hosszt=F3l, vagy eredet=E9t=F5l (egy=E9ni, k=F6z=F6s, vagy iskolai munka=85)

A LEGJOBB V=C1G=C1S D=CDJ=C1T az a produkci=F3 kapja, amiben a k=EDs=E9rleti=
 3D eszk=F6z=F6k=20
=FAj dimenzi=F3t nyitnak a v=E1g=E1stechnik=E1ban, ami kihat a munka=
 eg=E9sz=E9re.

A LEGJOBB RENDERING D=CDJ=C1T az az alkot=E1s kapja, aminek a k=E9p/renderin=
g=20
min=F5s=E9ge a legjobb, legyen az rajzfilmes, vagy term=E9szeth=FB=
 =E1br=E1zol=E1s=FA. Ez a=20
d=EDj azoknak a kompozit=E1lt alkot=E1soknak sz=F3l, amik a 3D ny=FAjtotta=
 lehet=F5s=E9g=20
felfedez=E9s=E9re =E9s kihaszn=E1l=E1s=E1ra t=F6rekszenek.

A LEGJOBB ISKOLAI, EGYETMI D=CDJAT az az alkot=E1s kapja, ami iskolai=20
gyakorlati oktat=E1s keret=E9ben j=F6tt l=E9tre.
=B7    Jogok
Minden p=E1ly=E1z=F3 legyen a versenyben lev=F5 film szerz=F5je, vagy=
 jogtulajdonosa.=20
Egy p=E1ly=E1z=F3 jegyezhet t=F6bbek =E1ltal k=E9sz=EDtett k=F6z=F6s=
 alkot=E1st is, ha =F5 a=20
szerz=F5, vagy hivatalosan tulajdonosa a sz=F3ban forg=F3 film m=FBv=E9szi=
 jogainak,=20
ellenkez=F5 esetben az alkot=F3k neve alatt k=FCl=F6n-k=FCl=F6n kell=
 szerepeltetni az=20
alkot=E1st. A versenyben val=F3 r=E9szv=E9tellel, a r=E9sztvev=F5k=
 hallgat=F3lagosan=20
beleegyeznek, hogy az iTV ingyen bemutassa filmj=FCket (teljess=E9g=E9ben,=
 vagy=20
r=E9szleteiben) a nagyk=F6z=F6ns=E9g sz=E1m=E1ra a telev=EDzi=F3s csatorn=E1=
n, =E9s az Interneten.

=B7    Felel=F5ss=E9g
A verseny szervez=F5i nem v=E1llalnak felel=F5ss=E9get a bek=FCld=F6tt=
 anyagok=20
elveszt=E9s=E9=E9rt, vagy megrong=E1l=F3d=E1s=E1=E9rt, vagy a versenyb=F5l=
 val=F3 kiz=E1r=E1s=E9rt=20
vis major eset=E9ben.

=B7    Egy=E9b inform=E1ci=F3k
A p=E1ly=E1z=F3knak aj=E1nlott elolvasni az Imagina hivatalos weblapj=E1n=
 le=EDrtakat:=20
www.imagina.mc =E9s onnan let=F6lteni a jelentkez=E9si lapot, amit a magyar=
=20
el=F5v=E1logat=E1s ut=E1n az alkot=E1sokkal ki kell k=FCldeni Monacoba.
Tov=E1bbi inform=E1ci=F3k=E9rt a 06-1-4894740-es sz=E1mon Kondor Val=E9ri=E1=
hoz, vagy F=E1i=20
Andr=E1shoz fordulhatnak.

--=====================_5862399==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<font size=3D3>A h=EDr forr=E1sa: Kondor Val=E9ria, project manager,=
 iTV:<br>
<b>A jelentkez=E9si hat=E1rid=F5t meghosszabb=EDtott=E1k 2001. december=
 20-ig<br>
</b><div align=3D"center">
IMAGINA AWARDS 2002<br>
</div>
Az iTV =E9s a Monte Carlo Telev=EDzi=F3s Fesztiv=E1l k=F6z=F6sen versenyt=
 szervez. Az
Imagina d=EDjat azoknak a videos =E9s filmes produkci=F3knak =EDt=E9lik, ami=
k
digit=E1lisan k=E9sz=EDtett elemekre (1)<i> </i>=E9p=FClnek vagy digit=E1lis=
 special
effectet tartalmaznak (2)<i>.</i> A verseny Monte Carloban ker=FCl
megrendez=E9sre 2002. Febru=E1r 12 =E9s 14 k=F6z=F6tt, az Imagina 2002 Nemze=
tk=F6zi
Digit=E1lis Alkot=E1sok Fesztiv=E1lja keret=E9ben.
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>A fesztiv=E1l vezet=F5s=
=E9ge
szeretn=E9 kiterjeszteni a r=E9sztvev=F5k k=F6r=E9t a magyar alkot=F3kra is =
ehhez
partnernek az iTV csatorn=E1t k=E9rte fel a magyarorsz=E1gi el=F5v=E1logat=
=E1s
megszervez=E9s=E9re. <br>
</font><font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Ne=
vez=E9s
</b>
</dl>A verseny mindenki sz=E1m=E1ra nyitott. <br>
<font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Je=
l=F6l=E9s
</b>
</dl>Minden munka indulhat a versenyben, ami tartalmaz digit=E1lisan
k=E9sz=EDtett elemeket =E9s digit=E1lis special effecteket. <br>
1&nbsp; digit=E1lisan k=E9sz=EDtett elemek, amik valamilyen sz=E1m=EDt=F3g=
=E9pes
technika =E1ltal, =E9s nem hagyom=E1nyos =FAton k=E9sz=FCltek. (3D anim=E1ci=
=F3, Flash,
stb. )<br>
2&nbsp; special effect olyan k=E9pkezel=E9st jelent, ahol digit=E1lis effekt=
ek
jelennek meg.<br>
<br>
Az <font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>el=F5zs=FBri fenntartja a jog=
ot,
hogy kiz=E1rja a versenyb=F5l azokat a munk=E1kat, amik egy sorozat k=FCl=F6=
nb=F6z=F5
epiz=F3djai, valamint azok az alkot=E1sok, amik egy =E9vvel r=E9gebben k=E9s=
z=FCltek.
Egy d=EDjkateg=F3ri=E1ba csak egy filmet jel=F6l az el=F5zs=FBri.<br>
</font><font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><font=
 face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3><b>Magyarorsz=E1gi
el=F5v=E1logat=E1s</font> </b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>
</dl>A p=E1ly=E1zat =E9s a nevez=E9si lap bek=FCld=E9si hat=E1rideje az el=
=F5v=E1logat=E1sra:
2001. december 17.<br>
</font>A bead=E1s/bek=FCld=E9s helysz=EDne:<br>
iTV<br>
Budapest 1126<br>
B=F6sz=F6rm=E9nyiu.20-22. 5.emelet.<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>Az alkot=E1s c=EDm=E9t, hossz=E1=
t =E9s a
szerz=F5t fel kell t=FCntetni a csomagol=E1son =E9s a kazett=E1n. A</font>
hi=E1nyosan kit=F6lt=F6tt jelentkez=E9si lapokat nem vessz=FCk=
 figyelembe.<br>
A kazett=E1kat post=E1n, vagy szem=E9lyesen lehet eljuttatni a fenti c=EDmre=
.
Azokat az alkot=E1sokat, amik nem ker=FCltek kiv=E1logat=E1sra, k=E9r=E9sre,
v=E1laszbor=EDt=E9k mell=E9kel=E9s=E9vel visszak=FCldj=FCk. Ehhez
k=E9rj=FC<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>k, hogy a teljes n=E9v,=
 c=EDm =E9s
telefonsz=E1m vil=E1gosan legyen felt=FCntetve a kazett=E1n =E9s a=
 bor=EDt=E9kon. Az
el=F5v=E1logat=E1son =E1tjutott alkot=E1sokat tov=E1bb=EDtjuk az Imagina=
 r=E9sz=E9re. Ennek
felt=E9tele, hogy a p=E1ly=E1z=F3k a kik=FCld=E9s el=F5tt kit=F6lts=E9k az I=
magina
hivatalos jelentk</font>ez=E9si lapj=E1t.<br>
<font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Te=
chnikai
felt=E9telek </b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>
</dl>A jelentkez=F5k a k=F6vetkez=F5 m=F3don k=FCldhetik be alkot=E1saikat:
DigitBeta, BetaSP Pal vagy DV. K=E9rj=FCk VHS m=E1solatot k=FCldjenek a szal=
agok
mell=E9 a k=F6nnyebb kezelhet=F5s=E9g =E9rdek=E9ben. <br>
</font><font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><font=
 face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3><b>Zs=FBriz=E9s
</b>
</dl>A v=E1logat=E1s h=E1rom l=E9pcs=F5ben t=F6rt=E9nik. Az els=F5, a magyar=
 el=F5v=E1logat=F3,
a m=E1sodik a monac=F3i el=F5v=E1logat=F3 =E9s a harmadik a monac=F3i=
 zs=FBriz=E9s.<br>
A v=E1logat=F3 bizotts=E1g feladata el=F5v=E1logatni a filmeket a zs=FBrinek=
. A zs=FBri
fenntartja jogot, hogy ne adjon ki minden ki=EDrt d=EDjat, =E9s ha sz=FCks=
=E9ges,
akkor =FAj </font>d=EDjkateg=F3ri=E1t jel=F6lj=F6n meg.<br>
<font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Sz=
avaz=E1s
</b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>
</dl>Minden kateg=F3ri=E1ban egy d=EDjazottat v=E1laszt a zs=FBri. A zs=FBri=
tagok
nevei az Imagina el=F5tt legal=E1bb egy h=F3nappal nyilv=E1noss=E1gra leszne=
k
hozva. A zs=FBritagok egy=E9nileg szavaznak. A szavaz=E1s eredm=E9nye 2002.
Febru=E1r 14-=E9n ke</font>r=FCl kihirdet=E9sre az Imagina D=EDjkioszt=F3 =
=DCnneps=E9gen
a Salle des Princes-ben, a Grimaldi Forumon Monacoban.<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>A magyarorsz=E1gi el=F5v=E1logat=
=E1st
2001. December 20-=E1n tartjuk. A v=E1logat=E1s eredm=E9ny=E9t az iTV websit=
ej=E1n
k=F6zz=E9 tessz=FCk, =E9s az alkot=F3kat t=E1j=E9koztatjuk. <br>
</font><font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>D=
=EDjaz=E1s
</b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>
</dl>A zs=FBri az Imagina Nagyd=EDj=E1ra =E9s m=E1s Imagina D=EDjakra jel=F6=
l munk=E1kat.
A d=EDjakra val=F3 hivatalos v=E1logat=E1sban azok a munk=E1k szerepelnek, a=
miket
az el=F5zs=FBri bev=E1logatott.<br>
A hivatalos v=E1logat=E1s nyilv=E1nos =E9s legal=E1bb egy h=F3nappal az=
 Imagina el=F5tt
lesz Mon</font>acoban.<br>
&nbsp; <br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>Az IMAGINA NAGYD=CDJAT b=E1rmely
alkot=E1s elnyerheti, amiben t=FCkr=F6z=F5dnek a jelen anim=E1ci=F3s trendek=
 mind
technikai, mind m=FBv=E9szi szinten.<br>
<br>
A ZS=DBRI D=CDJ=C1T az az alkot=E1s nyeri el, ami nem f=E9r bele egyetlen
kateg=F3ri=E1ba sem, m=E9gis a zs=FBri elfogadta.<br>
<br>
</font>A LEG<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>JOBB RENDEZ=C9S d=ED=
j=E1t
az az alkot=F3 kapja, aki felv=E1llal egy t=F6rt=E9netet =E9s azt a saj=E1t =
m=FBv=E9szi
eszk=F6zeivel fejezi ki.<br>
<br>
</font>A LEGJOBB ANIM=C1CI=D3 D=CDJA azt az alkot=E1st illeti, amiben az
anim=E1ci=F3ra nagy hangs=FAly van fektetve, legyen az b=E1rmilyen t=EDpus=
=FA
anim=E1ci=F3s technika, hagyom=E1nyos kulcs-f=E1zisolt, motion <br>
capture, vagy morphol=F3d=E1sra alapul=F3. A c=E9l, a munka a teljes=
 eg=E9sz=E9t, nem
csak a munka mennyis=E9g=E9t figyelembe venni.<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>A LEGJOBB EUR=D3PAI ALKOT=C1S d=
=EDj=E1t
eur=F3pai produkci=F3 kapja, f=FCggetlen=FCl hosszt=F3l, vagy eredet=E9t=F5l
(eg</font>y=E9ni, k=F6z=F6s, vagy iskolai munka=85)<br>
<br>
A LEGJOBB V=C1G=C1S D=CDJ=C1T az a produkci=F3 kapja, amiben a k=EDs=E9rleti=
 3D
eszk=F6z=F6k =FAj dimenzi=F3t nyitnak a v=E1g=E1stechnik=E1ban, ami kihat a =
munka
eg=E9sz=E9re.<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>A LEGJOBB RENDERING D=CDJ=C1T az=
 az
alkot=E1s kapja, aminek a k=E9p/rendering min=F5s=E9ge a legjobb, legyen az
rajzfilmes, vagy term=E9szeth=FB =E1br=E1zol=E1s=FA. Ez a d=EDj azoknak a ko=
mpozit=E1lt
alkot=E1soknak sz=F3l, amik a 3D ny=FAjtotta lehet=F5s=E9g felfedez=E9s=E9re=
 =E9s
kihaszn=E1l=E1s=E1ra t=F6rekszenek. <br>
<br>
</font>A LEGJOBB ISKOLAI, EGYETMI D=CDJAT az az alkot=E1s kapja, ami iskolai
gyakorlati oktat=E1s keret=E9ben j=F6tt l=E9tre.<br>
<font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Jo=
gok
</b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3>
</dl>Minden p=E1ly=E1z=F3 legyen a versenyben lev=F5 film szerz=F5je, vagy
jogtulajdonosa. Egy p=E1ly=E1z=F3 jegyezhet t=F6bbek =E1ltal k=E9sz=EDtett k=
=F6z=F6s
alkot=E1st is, ha =F5 a szerz=F5, vagy hivatalosan tulajdonosa a sz=F3ban fo=
rg=F3
film m=FBv=E9szi jogainak, ellenkez=F5 esetben az alkot=F3k neve alatt
k=FCl=F6n-k=FCl=F6n kell szerepeltetni az alkot=E1st. A versenyben val=F3
r=E9szv=E9tellel, a r=E9sztvev=F5k hallgat=F3lagosan beleegyeznek, hogy az i=
TV
ingyen bemutassa filmj=FCket (teljess=E9g=E9ben, vagy r=E9szleteiben) a
nagy</font>k=F6z=F6ns=E9g sz=E1m=E1ra a telev=EDzi=F3s csatorn=E1n, =E9s az
Interneten.<br>
<br>
<font face=3D"Symbol" size=3D3>
<dl>
<dd>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><font=
 face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D3><b>Felel=F5ss=E9g
</b>
</dl>A verseny szervez=F5i nem v=E1llalnak felel=F5ss=E9get a bek=FCld=F6tt =
anyagok
elveszt=E9s=E9=E9rt, vagy megrong=E1l=F3d=E1s=E1=E9rt, vagy a versenyb=F5l=
 val=F3 kiz=E1r=E1s=E9rt
vis major eset=E9ben.<br>
<br>
</font><font face=3D"Symbol" size=3D3>=B7<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;</x-tab></font><b>Egy=E9b
inform=E1ci=F3k<br>
</b>A p=E1ly=E1z=F3knak aj=E1nlott elolvasni az Imagina hivatalos weblapj=E1=
n
le=EDrtakat:
<a href=3D"http://www.imagina.mc/" eudora=3D"autourl"><font size=3D3=
 color=3D"#0000FF"><u>www.imagina.mc</a></font></u><font face=3D"Arial CE,=
 Helvetica" size=3D3>
=E9s onnan let=F6lteni a jelentkez=E9si lapot, amit a magyar el=F5v=E1logat=
=E1s ut=E1n az alkot=E1sokkal ki kell k=FCldeni Monacoba.<br>
</font>Tov=E1bbi inform=E1ci=F3k=E9rt a 06-1-4894740-es sz=E1mon Kondor=
 Val=E9ri=E1hoz, vagy F=E1i Andr=E1shoz fordulhatnak.<br>
</html>

--=====================_5862399==_.ALT--