[artinfo] (no subject)

Kalyi Jag kalyijag@mail.datanet.hu
Tue, 18 Dec 2001 15:02:11 +0100


MEGH=CDV=D3

A Ter=E9zv=E1rosi roma kisebbs=E9gi =F6nkorm=E1nyzat =E9s a Kalyi Jag =
egyes=FClet=20

Sok szeretettel megh=EDvja =D6nt =E9s kedves csal=E1dj=E1t
december  19.-=E9n 16 =F3rakor kezd=F5d=F5 2001 Milleneumi Kar=E1csonyi =
=DCnneps=E9gre!

K=F6zrem=FBk=F6dnek:

A Ternipe Egy=FCttes - =DAj Cd bemutat=F3 koncert
Az Impro-Rom Latina - =DAj Cd bemutat=F3 koncert
K=F3kai J=F3zsef =E9s zenekara
Bader J=E1nos =E9s zenekara
Romane Jile - Szlov=E1kia
=E9s Betlehemi J=E1t=E9kok

T=E1mogat=F3k:

Nemzeti Kultur=E1lis =D6r=F6ks=E9g Miniszt=E9riuma,
Ter=E9zv=E1rosi =F6nkorm=E1nyzat,=20
Ter=E9zv=E1rosi M=FBvel=F5d=E9si K=F6zalap=EDtv=E1ny
Kalyi Jag Roma M=FBv=E9szeti Egyes=FClet

Helysz=EDn:
F=E1klya Klub
1068. Budapest, Csengery u. 68.
Tel: 351-3148