[artinfo] (no subject)

Kalyi Jag kalyijag@mail.datanet.hu
Mon, 17 Dec 2001 12:19:39 +0100


ter=E9zv=E1rosi roma kisebbs=E9gi =F6nkorm=E1nyzat =E9s a kalyi jag roma =
m=FBv=E9szeti egyes=FClet k=F6z=F6s programja:

  MILLENEUMI KAR=C1CSONYI BULI
2001. december 19.=20
16 =F3r=E1t=F3l 22 =D3R=C1IG
A F=C1KLYA KLUBBAN: Csengery u. 48.
fell=E9pnek:
Romane Jile - Szlov=E1kia
K=F3kai J=F3zsef =E9s zenekara
Ternipe=20
CD-bemutat=F3 koncert
Impro Rom Latina
CD-bemutat=F3 koncert
Betlehemi j=E1t=E9k

T=E1nch=E1z, Buli, =DCd=EDt=F5, Mulat=E1s
A bel=E9p=E9s d=EDjtalan!
Mindenkit szeretettel v=E1runk!

A PROGRAM F=F5 T=C1MOGAT=D3I:=20
TER=C9ZV=C1ROSI ROMA KISEBBS=C9GI =D6NKORM=C1NYZAT,
TER=C9ZV=C1ROSI M=DBVEL=D5D=C9SI K=D6ZALAP=CDTV=C1NY,
BUDAPEST F=D5V=C1ROS TER=C9ZV=C1ROSI =D6NKORM=C1NYZATA.
KALYI JAG ROMA M=DBV=C9SZETI EGYES=DCLET