[artinfo] Fwd: Black-Black_Galeria_meghivo

Andrea Szekeres asz@c3.hu
Thu, 13 Dec 2001 17:53:23 +0100


--=====================_15887434==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


>---------- Forwarded message ----------
>Date: Thu, 13 Dec 2001 02:43:51 +0100
>From: yea_net <yea_net@freemail.hu>
>Subject: ny=EDlt lev=E9l + Black-Black Gal=E9ria megh=EDv=F3
NY=CDLT LEV=C9L EGY Z=C1RT EGY=C9NIS=C9GHEZ
Tisztelt Jack Smiles!
Tekintettel a k=F6zelm=FAltban realiz=E1l=F3dott irodalmi sikeredre, a=
 Black-Black=20
Gal=E9ria Bernhard Szoba irodalmi szalonja tisztelettel megh=EDv T=E9ged =E9=
s=20
=F6sszes altereg=F3dat a felolvas=F3estedre. A helyis=E9gben sok-sok=
 mosolyg=F3s=20
ember v=E1r, =EDgy a Te =E9s altereg=F3id incognit=F3ja a legmodernebb=
 biztons=E1gi=20
m=F3dszerek szerint biztos=EDtva lesz. Meg(nem)jelen=E9sedre felt=E9tlen=FCl=
=20
sz=E1m=EDtunk gal=E9ri=E1nk meg(nem)sz=FBn=E9s=E9nek =FCnnep=E9lyes=
 g=E1lam=FBsor=E1ban.
=DCdv=F6zlettel:
John Playeer Special
a Black-Black Gal=E9ria virtu=E1lis =FCgyvezet=F5je
(www.extra.hu/black-black, black-black@freemail.hu)


A m=E1snap megsz=FBn=F5
BLACK-BLACK GAL=C9RIA
megh=EDvja

EMBRI=D3 F=D5NIX
c=EDm=FB multimedi=E1lis estj=E9re

2001. XII. 29. (szombat)

Program:
18h Alapk=F5kit=E9tel =E9s high-run az =FAj helyre:
Merz Klub, Bp. IX., Ipar u. 3.
19h Lucia =E9s Gozara koncertje

20h: Eszes Attila (SK) ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3ja
Bernhard Szoba: Tam=E1s Zsuzsa, Gy=F5ry Attila (SK), M=E9nes Attila, Jack=
 Smiles=20
=E9s altereg=F3i.

21h Tundravoice koncert
22h =C1gi =E9s Fi=FAk koncert

23h Op=E1l Sz=EDnh=E1z: Balk=E1n Expressz (zenei performansz)

20-02h Non-stop filmvet=EDt=E9s: Hat =E9v retro
22-02h Dj. Nomad transzglob=E1lis t=E1nczen=E9i

Az estr=F5l filmfelv=E9tel k=E9sz=FCl!

Budapest IX. ker., Bal=E1zs B=E9la u. 20. Inform=E1ci=F3: 36-1/221-8963
www.extra.hu/black-black, black-black@freemail.hu
(Metr=F3 3 =BB Klinik=E1k meg=E1ll=F3 =BB Bel=E9p=F5: 300 HUF)
--=====================_15887434==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<blockquote type=3Dcite cite>---------- Forwarded message ----------<br>
Date: Thu, 13 Dec 2001 02:43:51 +0100<br>
From: yea_net &lt;yea_net@freemail.hu&gt;<br>
Subject: ny=EDlt lev=E9l + Black-Black Gal=E9ria megh=EDv=F3<br>
<b></blockquote>NY=CDLT LEV=C9L EGY Z=C1RT EGY=C9NIS=C9GHEZ</b> <br>
Tisztelt Jack Smiles! <br>
Tekintettel a k=F6zelm=FAltban realiz=E1l=F3dott irodalmi sikeredre, a
Black-Black Gal=E9ria Bernhard Szoba irodalmi szalonja tisztelettel megh=EDv
T=E9ged =E9s =F6sszes altereg=F3dat a felolvas=F3estedre. A helyis=E9gben so=
k-sok
mosolyg=F3s ember v=E1r, =EDgy a Te =E9s altereg=F3id incognit=F3ja a legmod=
ernebb
biztons=E1gi m=F3dszerek szerint biztos=EDtva lesz. Meg(nem)jelen=E9sedre
felt=E9tlen=FCl sz=E1m=EDtunk gal=E9ri=E1nk meg(nem)sz=FBn=E9s=E9nek =FCnnep=
=E9lyes
g=E1lam=FBsor=E1ban. <br>
=DCdv=F6zlettel: <br>
John Playeer Special <br>
a Black-Black Gal=E9ria virtu=E1lis =FCgyvezet=F5je <br>
(<a href=3D"http://www.extra.hu/black-black" eudora=3D"autourl"><font color=
=3D"#0000FF"><u>www.extra.hu/black-black</a></font>,
<font color=3D"#0000FF">black-black@freemail.hu</font>)<br>
<br>
<br>
A m=E1snap megsz=FBn=F5<br>
<b>BLACK-BLACK GAL=C9RIA<br>
</b>megh=EDvja<br>
<br>
<b>EMBRI=D3 F=D5NIX<br>
</b>c=EDm=FB multimedi=E1lis estj=E9re<br>
<br>
<b>2001. XII. 29. (szombat) <br>
<br>
</b>Program:<br>
18h <b>Alapk=F5kit=E9tel</b> =E9s high-run az =FAj helyre:<br>
Merz Klub, Bp. IX., Ipar u. 3.<br>
19h <b>Lucia =E9s Gozara</b> koncertje<br>
<br>
20h: <b>Eszes Attila</b> (SK) ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3ja<br>
Bernhard Szoba: <b>Tam=E1s Zsuzsa</b>, <b>Gy=F5ry Attila</b> (SK), <b>M=E9ne=
s
Attila</b>, <b>Jack Smiles</b> =E9s altereg=F3i.<br>
<br>
21h <b>Tundravoice</b> koncert<br>
22h <b>=C1gi =E9s Fi=FAk</b> koncert<br>
<br>
23h <b>Op=E1l Sz=EDnh=E1z</b>: Balk=E1n Expressz (zenei performansz)<br>
<br>
20-02h <b>Non-stop filmvet=EDt=E9s</b>: Hat =E9v retro<br>
22-02h <b>Dj. Nomad</b> transzglob=E1lis t=E1nczen=E9i<br>
<br>
Az estr=F5l filmfelv=E9tel k=E9sz=FCl!<br>
<br>
Budapest IX. ker., Bal=E1zs B=E9la u. 20. Inform=E1ci=F3: 36-1/221-8963<br>
<a href=3D"http://www.extra.hu/black-black" eudora=3D"autourl">www.extra.hu/=
black-black</a>,
black-black@freemail.hu<br>
(Metr=F3 3 =BB Klinik=E1k meg=E1ll=F3 =BB Bel=E9p=F5: 300 HUF)</u></html>

--=====================_15887434==_.ALT--